VMO Tomkovo náměstí, Rokytova

STAVBA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Termín

Proč se kope a staví

Dopravní omezení

Omezení MHD

Tato uzavírka se vztahuje k projektu: Velký městský okruh

Aktuality