VMO Tomkovo náměstí, Rokytova: První omezení uzavře část Dukelské třídy

1. 7. 2021

Ve středu 7. července začne první ze série dopravních omezení spojených s výstavbou Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí, Rokytova. Pro individuální automobilovou dopravu bude obousměrně neprůjezdná Dukelská třída od křižovatky s Provazníkovou po křížení s Hálkovou. Uvedené uspořádání dopravy potrvá pravděpodobně do 31. července, kdy na něj navážou další fáze uzavírky trvající až do prosince tohoto roku.

V ulici Dolnopolní bude platit zákaz zastavení a zejména v oblasti kolem mostu bude provoz zúžen do jednoho pruhu. V případě narušení plynulosti provozu, případně na pokyn Policie ČR bude v tomto místě fungovat světelné signalizační zařízení.

Jednosměrná objízdná trasa pro směr od Husovic bude vedena z Dukelské třídy ulicí Dačického, Husovickou, Svitavskou, Vranovskou, Jugoslávskou, Merhautovou a Provazníkovou na VMO Tomkovo nám.

Jednosměrná objízdná trasa pro směr z Králova Pole povede ulicemi Porgesova, Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Svitavská, Husovická a Dačického na Dukelskou třídu.

Jednosměrná objízdná trasa pro směr od Židenic bude vedena z Provazníkovy do Husovického tunelu, dále ulicemi Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Svitavská, Husovická a Dačického na Dukelskou třídu.

Jednosměrná objízdná trasa pro směr z Maloměřic povede Provazníkovou do Husovického tunelu, dále ulicemi Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Svitavská, Husovická a Dačického, na Dukelskou třídu.

Mapa je k dispozici v tomto letáku: VMO_TomkovoNam

Omezení se mírně dotkne i městské hromadné dopravy. Nebudou provozovány doplňkové spoje trolejbusových linek 25 a 26 na odbočné větvi základních tras v úseku Tomkovo náměstí – Vozovna Husovice (ve směru od centra a do centra). Dále bude přechodně přesunuta zastávka Tomkovo náměstí pro tramvajovou linku 4 a noční autobusovou linku N94 ve směru do centra přibližně o 70 metrů vpřed do ulice Dukelské před křižovatku s ulicí Hálkovou. Provoz veškerých linek tramvajové, trolejbusové a autobusové sítě MHD v ostatních základních trasách vedených ulicemi Provazníkovou, Dukelskou a přes Tomkovo náměstí bez omezení.

Další omezení naváží od 1. srpna. V lokalitě začala stavba velkého městského okruhu. Cílem je lepší průjezdnost lokalitou. Dokončení je plánováno na rok 2024.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
VMO Tomkovo náměstí, Rokytova

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Velký městský okruh