Na Kolišti se bude jezdit v jednom pruhu v každém směru

Na ulici Koliště mezi křižovatkami s ulicemi Lidická a Milady Horákové pokračují práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Po přípravných pracích, které probíhaly od 20. listopadu, se nyní situace na Kolišti pozmění. K přeznačení stávající uzavírky dojde ve středu 29. listopadu 2017

  • Koliště bude v opravovaném úseku zúženo na jeden pruh v každém směru. Provoz bude veden po stranách silnice. V prostředních pruzích budou probíhat práce na rekonstrukci kanalizace bezvýkopovou technikou. Kromě startovacích jam nebude práce na povrchu vidět. Z hlediska bezpečnosti práce však není možné nad místem stavby projíždět.
  • Uzavírka se dotkne i křižovatky Koliště s ulicí Milady Horákové a Moravským náměstím. Přímý směr z Moravského náměstí do ulice Milady Horákové bude obousměrně uzavřen. MHD zde však bude projíždět bez omezení.
  • Nebude možné odbočit z Koliště doprava na Lidickou. A to jak z důvodu stavebních prací, tak z důvodu zachování plynulosti provozu. Odbočující vozidla by totiž musela dát přednost chodcům na přechodu, čímž by zablokovala jediný průjezdný pruh Koliště.
  • Objízdné trasy jsou značeny a vedeny ulicemi Kounicova, Kotlářská, Pionýrská, Drobného, Lužánecká a Milady Horákové a Jezuitská, Rooseveltova, Merhautova, Jugoslávská a Cejl.
  • Uzavírka je v této podobě povolena od středy 29. listopadu 2017.

Křenová už je průjezdná, dělníci se tak mohou vrátit na Koliště

Dřívější ukončení rekonstrukce na Křenové umožní opětovné zahájení prací na Kolišti. Na výměnu parovodů za horkovody zde naváže rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Pracovat se od 20. listopadu začne mezi ulicemi Milady Horákové a Lidická, později se práce dotknou také přilehlé tramvajové zastávky u výjezdu z podzemních garáží. Finální dokončení prací v celé této oblasti je plánováno na podzim příštího roku.

Práce na kanalizaci budou probíhat pod zemí a na povrchu kromě startovacích jam nebude nic vidět. Z hlediska bezpečnosti práce ale není možné nad hlavy pracujících dělníků pustit dopravu, protože by hrozil zával.

První etapa prací bude zahájena 20. listopadu a potrvá týden. Dopravní omezení se dotknou křižovatky ulic Milady Horákové a Koliště a ulic Koliště a Lidické. Práce omezí provoz v pravém jízdním pruhu, nebude možné odbočit z Koliště doprava na Lidickou a také bude uzavřen průjezd z Moravského náměstí od Janáčkova divadla a z Koliště vlevo na ulici Milady Horákové. Popis omezení a objízdných tras bude zveřejněn v dalších dnech a také značen v provozu.

V další etapě od 28. listopadu naváže uzavření prostředních pruhů ulice Koliště, průjezd pro automobilovou dopravu bude zachován vždy v jednom pruhu v každém směru po krajích ulice.

 


Spolupráce Brna a Policie ČR přinesla první změny v dopravě

Od pondělní ranní dopravní špičky se policisté i strážníci více podílí na řízení dopravy na vybraných problematických místech v Brně. Jde o první z opatření, na kterých se dohodla nově vytvořená pracovní skupina zástupců města Brna, Policie České republiky, Městské policie Brno, Dopravního podniku města Brna a Brněnských komunikací. Společně řešili situaci týkající se aktuálních uzavírek i vhodnost dalších dopravních opatření, která mohou co nejrychleji zlepšit průjezdnost kritických úseků.

Na základě zkušeností z provozu byla vybrána místa, která v aktuální situaci způsobují největší problémy. Na základě toho vznikl seznam rychlých opatření pro zlepšení situace, která nyní projdou schvalovacím procesem. Jde například o doplnění informativních dopravních značek na problematická místa či o změnu dopravního značení či organizace dopravy v místech, která působí problémy. Navržená opatření budou v dalších dnech prověřena a namodelována a následně také postupně uváděna do praxe.

Byla také stanovena místa se zvýšenou přítomností policie či strážníků při řízení dopravy. Jde především o oblast Zvonařky, Dornychu a Plotní a křižovatku u Koliště a Bratislavské. Na těchto místech budou policisté a strážníci po vzájemné dohodě přítomni vždy v dopravní špičce, aby zde byl provoz plynulejší. Daří se tím také minimalizovat situace, kdy dojde k zablokování křižovatky.


Dopravní omezení na Kolišti skončila, pokračovat budou až po zprůjezdnění Křenové

Vzhledem k dopravní situaci, která nastala v souvislosti se začátkem školního roku i semestru vysokoškoláků, se vedení města rozhodlo začít s rekonstrukcí kanalizace na Kolišti až ve chvíli, kdy bude opět průjezdná ulice Křenová.

Na ulici Křenové Dopravní podnik města Brna vyměňuje koleje, součástí prací je také posun tramvajové zastávky. Práce zde začaly až poté, co ŘSD dokončilo práce na sousední ulici Hladíkova.

Na Kolišti pracovaly od letošního jara Teplárny Brno, které zde měnily parovody za horkovody. V těchto dnech výměna skončila, z ulice tak na začátku tohoto týdne zmizela všechna dopravní omezení, která zde kvůli horkovodům byla od 2. května letošního roku.

Na Kolišti mezi ulicemi Milady Horákové a Lidická bude podle předem zveřejněného plánu pokračovat ještě rekonstrukce kanalizace – kvůli tomu je také povrch na Kolišti zapraven pouze provizorně.

Práce na Kolišti budou probíhat bezvýkopovou metodou, takže řidiči je neuvidí. Z bezpečnostních důvodů však nad místy stavby nebude možné projíždět, protože by hrozily propady vozovky. Jednat se bude také o tom, jak co nejméně omezit dopravu při projektu Tramvaj Plotní, který se bude v brzké době také zahajovat.


Povrch silnice na Kolišti je provizorní, chystá se rekonstrukce kanalizace

Na ulici Koliště v těchto dnech končí práce Tepláren Brno, které zde vyměňovaly parovody za horkovody. Jak již město Brno oznámilo dříve, bude v této oblasti navazovat několik dalších etap rekonstrukce sítí. Na Teplárny Brno naváže nyní město jako investor oprav kanalizace. Z toho také vyplývá, že současný povrch komunikací je dočasný. Umožní obnovení provozu podle potřeb dalšího investora a současně dojde k úspoře oproti tomu, kdy by byl proveden povrch definitivní a ten za několik týdnů opět rozkopán. Zahájení této další etapy i změny v dopravním značení budou upřesněny průběžně.


Uzavírka na Moravském náměstí podél tramvajových kolejí skončila

Teplárny Brno již ukončily práci na další etapě výměny parovodů za horkovody na Kolišti a Moravském náměstí. Díky tomu je již průjezdná silnice podél tramvajových kolejí v prodloužení ulice Lidické, která byla uzavřena od 29. května.


Práce na Kolišti probíhají i v podzemních šachtách

První fáze výměny parovodů za horkovody na Kolišti již je dokončená. Kvůli tomu se také měnilo dopravní značení. Původně byly uzavřeny dva jízdní pruhy ve směru nahoru od ulice Milady Horákové, kde se budovaly přípojky pro bytové domy. Nyní jsou uzavřeny dva jízdní pruhy směrem dolů, kde probíhají práce na hlavním řadu. Harmonogram výstavby je tak dodržován.

Výměna parovodů za horkovody na Kolišti a v jeho okolí probíhá nejen na viditelných místech, ale také v podzemních šachtách a v jednotlivých objektech, které jsou teplem zásobovány. Pracovní doba je zde stanovena od 6 do 22 hodin včetně soboty.

Práce v ranních a pozdních odpoledních hodinách však většinou neprobíhají venku. Z důvodu zachování maximálního komfortu místních obyvatel totiž není možné provádět bourací a stavební práce brzy ráno a navečer – zvláště v letním období, kdy mají lidé stále otevřená okna. V ranních a večerních hodinách probíhají práce v objektech a v podzemí.

Na určitých úsecích mohou dočasně probíhat takzvané technologické přestávky z důvodu složitosti stavby a technologické návaznosti jednotlivých prací. Z tohoto důvodu nelze v určitých etapách na některém z úseků už nebo ještě pracovat, protože se čeká na dokončení prací jinde, aby až pak mohlo dojít k propojení určité části.


Kvůli pracím na Kolišti nelze pokračovat z Lidické rovně na Moravské náměstí

Od 29. května je kvůli pracím Tepláren Brno na Kolišti uzavřena také část Moravského náměstí. Z Lidické ulice není možné pokračovat rovně podél kolejí. Uzavřen je i druhý směr. Objízdné trasy jsou značeny.