Práce na Kolišti probíhají i v podzemních šachtách

5. 6. 2017

První fáze výměny parovodů za horkovody na Kolišti již je dokončená. Kvůli tomu se také měnilo dopravní značení. Původně byly uzavřeny dva jízdní pruhy ve směru nahoru od ulice Milady Horákové, kde se budovaly přípojky pro bytové domy. Nyní jsou uzavřeny dva jízdní pruhy směrem dolů, kde probíhají práce na hlavním řadu. Harmonogram výstavby je tak dodržován.

Výměna parovodů za horkovody na Kolišti a v jeho okolí probíhá nejen na viditelných místech, ale také v podzemních šachtách a v jednotlivých objektech, které jsou teplem zásobovány. Pracovní doba je zde stanovena od 6 do 22 hodin včetně soboty.

Práce v ranních a pozdních odpoledních hodinách však většinou neprobíhají venku. Z důvodu zachování maximálního komfortu místních obyvatel totiž není možné provádět bourací a stavební práce brzy ráno a navečer – zvláště v letním období, kdy mají lidé stále otevřená okna. V ranních a večerních hodinách probíhají práce v objektech a v podzemí.

Na určitých úsecích mohou dočasně probíhat takzvané technologické přestávky z důvodu složitosti stavby a technologické návaznosti jednotlivých prací. Z tohoto důvodu nelze v určitých etapách na některém z úseků už nebo ještě pracovat, protože se čeká na dokončení prací jinde, aby až pak mohlo dojít k propojení určité části.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Koliště