V pondělí začne oprava stezky při ulici Kníničská

7. 6. 2024

Pracovníci městské společnosti Brněnské komunikace začnou v pondělí 10. června s opravami účelové komunikace při ulici Kníničská, kterou využívají chodci a cyklisté mířící ze Stránského na Svrateckou a zpět.

Komunikace není v dobrém stavu a opravu potřebuje. Na projektu za 6,6 milionu korun budou stavbaři pracovat maximálně do konce prázdnin. Během této doby vymění povrch stezky, opraví zábradlí a ošetří okolní zeleň.

Práce budou rozděleny na dvě etapy. Nejdříve se začne v úseku Stránského–Veslařská. Přibližně do 7. července dojde k výkopu a betonáži patek pro zábradlí, opravě obrub, sanaci podloží, pokládce obrusné vrstvy a montáži zábradlí. V druhé etapě, tedy během července a srpna, budou popsané práce provedeny v úseku Veslařská–Svratecká.

Projekt bude financován 5 miliony korun z participativního rozpočtu Dáme na vás. V loňském roce získal podporu projekt, jehož cílem byla oprava zmíněné komunikace. Díky spolupráci s Odborem dopravy a Brněnskými komunikacemi se realizace připravila už na letošní rok a zanedlouho bude nový chodník sloužit lidem.

Zbylých 1,6 milionu korun zaplatí město Brno ze svého rozpočtu.

Chodci a cyklisté musejí počítat s částečnými omezeními. Úplná uzavírka komunikace nastane pouze ve dnech, kdy bude pokládán nový povrch.