Omezení Sokolova

6. 6. 2024
V ulici Sokolova budou dělníci opravovat povrch vozovky. Řidiče proto čeká několik etap omezení.
I. Etapa: 10. 6. – 16. 6. 2024
II. Etapa: 17. 6. – 22. 6. 2024
III. Etapa: 1. 7. – 7. 7. 2024
IV. Etapa: 8. 7. – 12. 7. 2024
 I. a II. ETAPA: Oprava povrchu vozovky po polovinách
Po Sokolově bude možné projet jednosměrně od okružní křižovatky k silnici I/41 Hněvkovského.
Jednosměrná objízdná trasa pro veškerou dopravu směrem na Modřice a Horní Heršpice povede po silnici I/41  Hněvkovského, I/42 Opuštěná, I/52 Heršpická a Vídeňská, dále na mimoúrovňové křížení Bohunická.
Mimoúrovňová křižovatka K Lávce bude zobousměrněna.
Křižovatka Hněvkovského – Sokolova:
Platit bude:
Zákaz pravého odbočení ze směru Hněvkovského od dálnice.
Zákaz levého odbočení ze směru od dálnice.
Z Louda Auto bude průjezd možný pouze ve směru na centrum nebo na dálnici.
Při etapě 1 bude možné jezdit po ulici Sokolova po pravé straně ve směru křižovatka.
III. ETAPA: Oprava povrchu vozovky v prostoru okružní křižovatky (1. 7. – 7. 7. 2024)
Zcela uzavřena zůstane jedna polovina okružní křižovatky ve směru Přízřenice.
Provoz přes okružní křižovatku bude kyvadlový, řízen SSZ.
Výjezd z okružní křižovatky na mimoúrovňovou křižovatku Kšírova směrem do centra bude možný pro vozidla do výšky 3,7 m, včetně autobusů.
Jednosměrná objízdná trasa od centra povede z mimoúrovňové křižovatky Kšírova na Sokolovu přes zobousměrněnou mimoúrovňovou křižovatku K Lávce a Ke Koupališti.
Obousměrná objízdná trasa Přízřenice – Sokolova povede po mimoúrovňové křižovatce K Terminálu a Bednářova.
IV. ETAPA: Oprava povrchu vozovky v prostoru okružní křižovatky (8. 7. – 12. 7. 2024) 
Uzavřena bude jedna polovina okružní křižovatky ve směru mimoúrovňové křižovatce Kšírova – centrum.
Provoz přes okružní křižovatku bude kyvadlový, řízen SSZ.
Výjezd z okružní křižovatky na mimoúrovňové křížení Kšírova směrem Přízřenice bude možný.
Obousměrná objízdná trasa mimoúrovňové křížení Kšírova (od centra) – Sokolova povede po mimoúrovňovém křížení K Lávce a Ke Koupališti, provoz bude řízen SSZ.
Jednosměrná objízdná trasa od Přízřenic na Sokolovu povede po mimoúrovňovém křížení K Terminálu a Bednářova.
Investorem akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.