Práce na mostě Otakara Ševčíka vstupují do další etapy

19. 6. 2024

Po nově opravené polovině mostu Otakara Ševčíka v Brně se řidiči projedou v pátek ráno. Změnu organizace dopravy plánuje ŘSD během noci z 20. na 21. června. Aktuálně probíhají finální dokončovací práce.

Dopravní omezení bude obdobné, jako v první etapě prací. Provoz na mostě bude opět veden v režimu 1+1, čili jedním jízdním pruhem v každém směru. Opravovaný úsek řidiči objedou po značených objízdných trasách, které budou odlišné pro vozidla do 6,5 tun a nad 6,5 tun. Přechodné dopravní značení bude rozmístěno na příjezdových komunikacích a dálnicích. Cílem je odklon nejtěžší a tranzitní dopravy na objízdné trasy mimo centrum. Objízdné trasy jsou koordinovány a jsou totožné s probíhající opravou mostu v ulici Ostravská, která 21. června také pokročí do 2. etapy.

Objízdné trasy 

Mapa objízdné trasy vozidla nad 6,5 t.

Mapa objízdné trasy: vozidla do 6,5 t.

Opravu mostu Otakara Ševčíka v Brně na silnici I/42 realizuje sdružení OHLA ŽS, a.s. a Metrostav TBR a.s.

Oprava mostu Otakara Ševčíka 

Termín zahájení: 11/22

Termín dokončení: 07-08/25

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.; Metrostav TBR a.s

Cena: 420 mil. Kč bez DPH