V sobotu a v neděli se výrazně omezí doprava na Žabovřeské

15. 10. 2020

O víkendu 17. – 18. října musejí řidiči počítat s omezeními na Žabovřeské. Ve vzájemné koordinaci zde bude probíhat oprava asfaltových hutněných vrstev vozovky, výstavba lávky pro pěší a další činnosti. Z tohoto důvodu bude uzavřená Žabovřeská ve směru na Svitavy. Zavřený zůstane i tunel Hlinky – řidiči nebudou moct jet ve směru od Pisáreckého tunelu na Žabovřeskou. Jako objízdnou trasu mohou řidiči zvolit Bauerovu, Pisáreckou a Veslařskou.

Upozorňujeme, že ve stejném termínu bude uzavřený Královopolský tunel z důvodu podzimního čištění. Více informací o tomto omezení naleznete zde.

Změny čekají řidiče i v opačném směru od Královopolského tunelu na D1. Uzavřen bude jízdní pruh Žabovřeské od Kamenomlýnského mostu po začátek rozdělení jízdních pruhů pro mimoúrovňové křížení Hlinky. Ve směru od Svitav na Prahu a Ostravu se tedy z obslužné komunikace u Kamenomlýnského mostu napojí řidiči na Žabovřeskou v protisměru a následně budou vyvedeni na křižovatku ulic Hlinky a Pisárecká.

Uzavírka je plánována pouze na sobotu a neděli, kdy je provoz v oblasti menší.

Podrobnosti naleznete v mapách níže. Červeně jsou označené uzavřené úseky, modře nebo pomocí zelených šipek pak průjezdná místa a objízdné trasy.

Situace v křížení Žabovřeská x Hlinky x Pisárecká x Bauerova.

Situace u výjezdu z Pisáreckého tunelu ve směru na Žabovřeskou a navazující MÚK Hlinky.

Situace u výjezdu z Pisáreckého tunelu ve směru na Žabovřeskou.

Situace u nájezdu z obslužné komunikace na Žabovřeskou před Kamenomlýnským mostem.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
VMO Žabovřeská

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Velký městský okruh