Po havárii vody se do Pisáreckého tunelu řidiči dostanou už i od Pisárek

26. 2. 2020

Od dnešních 15:00 hodin je zprovozněný nájezd do Pisáreckého tunelu směrem od mimoúrovňové křižovatky Pisárky. V místě havárie je nutné dodržovat dopravní omezení.