Nové projekty i dokončení dlouhodobějších akcí. Letos čeká Brno řada dopravních staveb

25. 2. 2020

S příchodem jara začíná stavební sezóna a startují také rekonstrukce, opravy a nové výstavby, které jsou nezbytné pro dopravu v Brně. V letošním roce budou pokračovat některé projekty z loňska, jako je Tramvaj Plotní nebo rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Bohunické či Lužánecké ulici. Nově začnou dělníci opravovat Veveří, Merhautovu nebo okružní křižovatku na Charbulově. Jaké další dopravní stavby plánuje město letos zahájit?

Stavební práce spojené zejména s hloubením tunelu pro tramvaj do kampusu v Bohunicích začnou letos v březnu. Dobrou zprávou je, že v letošním roce stavba nijak zásadně neovlivní dopravu, nepočítá se ani s výlukami MHD. Ředitelství silnic a dálnic se chystá zahájit práce na Velkém městském okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova. Zelený pás s trávou a květinami a nové koleje získá ulice Nové sady v letních měsících. Velká oprava čeká koleje i silnici v ulicí Veveří kolejí v úseku Jana Uhra–Žerotínovo náměstí. Práce za 60 milionů korun začnou v červnu, hotovo by mělo být v srpnu. Už 2. března začnou dělníci pracovat na Merhautově, kde Dopravní podnik města Brna chystá celkovou opravu tramvajové tratě v úseku od křižovatky s Jugoslávskou po křížení s Provazníkovou. Součástí projektu je i rekonstrukce předjízdných pruhů. Ulice zůstane uzavřena pro MHD i osobní dopravu do června, kdy ji opustí dělníci.

Hned v pěti městských částech začne dostavba chybějící kanalizace. Do země se kopne už 2. března. V projektu za více než miliardu korun se počítá s dostavbou oddílného kanalizačního systému ve stávající zástavbě v městských částech Bosonohy, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Brno-jih a Tuřany (Dvorska). Hned několik městských firem bude koordinovat svoje činnosti na ulici Poříčí a Polní. Práce na výměně zastaralých parovodů za moderní horkovody přinesou omezení dopravy. Po celou dobu zůstane ale zdejší komunikace průjezdná v obou směrech. Omezí se parkování na Polní, kde si práce vyžádají i zjednosměrnění provozu. Před vstupem do základní školy na Bakalově nábřeží budou práce probíhat pouze o prázdninách. Nemocnice Milosrdných bratří bude mít po dobu odstávky mobilní zdroj tepla a bude pro pacienty přístupná. Cyklostezka na Bakalově nábřeží bude uzavřená s navrženou objízdnou trasou. Stavba na Poříčí je koordinována s pracemi Brněnských vodáren a kanalizací. Právě kanalizace zde bude opravována od půlky května 2020. Z důvodu dopravní zátěže bude kanalizace opravována bezvýkopovou technologií, na povrchu budou viditelné pouze montážní šachty.  Jen 50 metrů od Pedagogické fakulty MU po ulici Ypsilantiho bude kanalizace opravována otevřeným výkopem.

Nových horkovodů se dočká i Lazaretní a Kosmákova. Počítá se i s opravami na Bítešské, Kosmově, Božetěchově, Skácelově, Palackého třídě a Opuštěné. Vedle nových projektů budou pokračovat stavby z loňského roku jako je např. Bohunická, Lužánecká, Česká, Solniční, Opletalova, Viniční, Tramvaj Plotní nebo Bělohorská a VMO Žabovřeská.

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ZAHAJOVANÉ STAVBY

Prodloužení tramvajové trati ke kampusu v Bohunicích (DPMB)

V roce 2020 začnou stavební práce související především s hloubením tunelu, dále přidružené kácení zeleně, přeložky inženýrských sítí, zřízení provizorních komunikací. Souběžně budou prováděny projekční a inženýrské činnosti. V letošním roce stavba nijak zásadně neovlivní dopravu, nepočítá se ani s výlukami MHD. Prodloužení tramvajové trati ulehčí dopravě do univerzitního kampusu. Momentálně tam míří přeplněné autobusy a trolejbusy, které kapacitně na stále rostoucí množství přepravovaných lidí nestačí.

Velký městský okruh – Žabovřeská II (ŘSD + statutární město Brno)

Situace je velmi podobná jako u etapy I, kdy Brno zajišťuje především obslužnost území v podobě doprovodných komunikací a chodeckých tras. Opět je zde vybudována jako objekt města lávka. Lávka převádí chodník přes silnici I/42 a tramvajovou trať Pisárky–Komín a propojuje tak Wilsonův les a levý břeh řeky Svratky. V rámci etapy SMB zajišťuje také masivní výsadbu zeleně a další vegetační úpravy za více než 13 mil. Kč. Zajímavostí etapy je také úprava kaple, kterou zajišťuje SMB. Jedná se o samostatně stojící neogotickou kapličku postavenou v roce 1884. V roce 2015 byla prohlášena kulturní památkou.

Velký městský okruh – Tomkovo náměstí a Rokytova (ŘSD + statutární město Brno)

Koleje Nové sady – zelené plíce města (DPMB)

Kromě opravy tramvajové tratě získá ulice zelený pás. Ten bude dotvářet atmosféru ulice a sníží hlučnost z dopravy i prašnost. V období letních prázdnin bude v úseku zcela vyloučena tramvajová doprava. Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Hybešova–Poříčí na ulici Nové sady. Kromě standardní rekonstrukce budou instalovány i travnaté a květinové pásy v prostoru i vedle kolejiště.

Merhautova – oprava tramvajové trati a povrchu komunikace (DPMB)

Celková oprava tramvajové tratě v ulici Merhautova v úseku od křižovatky s Jugoslávskou po křížení s Provazníkovou. Součástí projektu je i rekonstrukce předjízdných pruhů. Ulice zůstane uzavřena pro MHD i osobní dopravu. Tramvajová linka 5 bude odkloněná do smyčky Zemědělská. Náhradní dopravu zajistí autobus 46, jehož trasa povede z Provazníkovy souběžně Jugoslávskou až do uzlu Jugoslávská, kde mohou lidé přestoupit na tramvaje 3, 5, 9, 11. Technický stav kolejí ani silnice není vyhovující. Rychlost tramvají je zde snížená oproti rychlosti, kterou budou moci úsek projíždět po rekonstrukci. Opravami se sníží hlučnost tramvajového provozu a nový povrch silnice uvítají i řidiči. Od 04/2020 bude také provedena nezbytná oprava části kanalizace a vodovodu (BVK).

Veveří – oprava kolejí (DPMB)

Oprava kolejí v úseku Jana Uhra–Žerotínovo náměstí. V koordinaci s touto stavbou bude probíhat samostatný projekt rekonstrukce a prodloužení zastávek na ulici Grohova. Provoz tramvajových linek 3, 11 a 12 bude v části úseku jednokolejný. Výluka tramvajové trati pak bude následovat o letních prázdninách. Oprava je nutná nejen kvůli špatnému stavu tramvajové tratě, ale zejména kvůli objízdné trase v rámci stavby VMO Žabovřeská, která přes Veveří povede. Veveří tak bude vystavena většímu náporu.

Dostavba kanalizace v Brně (statutární město Brno)

V druhé fázi dostavby kanalizace se dostaví oddílný kanalizační systém ve stávající zástavbě v městských částech Bosonohy, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Brno-jih a Tuřany (Dvorska). Stavba si klade za cíl výrazné zlepšení kvality vodních toků protékajících Brnem. Díky dostavbě kanalizace se sníží množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů při dešti.

Výměna parovodů za horkovody – Poříčí, Polní (Teplárny Brno)

Práce na výměně zastaralých parovodů za moderní horkovody budou pokračovat v oblasti Poříčí–Polní při omezení dopravy. Po celou dobu zůstane ale zdejší komunikace průjezdná v obou směrech. Omezí se parkování na Polní, kde si práce vyžádají i zjednosměrnění provozu. Před vstupem do základní školy na Bakalově nábřeží budou práce probíhat POUZE o prázdninách. Nemocnice Milosrdných  bratří bude mít po dobu odstávky mobilní zdroj tepla a bude pro pacienty přístupná. Cyklostezka na Bakalově nábřeží bude uzavřená s navrženou objízdnou trasou. Stavba na Poříčí je koordinována s pracemi Brněnských vodáren a kanalizací. Právě kanalizace zde bude opravována od půlky května 2020. Z důvodu dopravní zátěže bude kanalizace opravována bezvýkopovou technologií, na povrchu budou viditelné pouze montážní šachty.  Jen 50 metrů od Pedagogické fakulty MU po ulici Ypsilantiho bude kanalizace opravována otevřeným výkopem.

Výměna parovodů za horkovody – Lazaretní, Kosmákova (Teplárny Brno)

Práce na výměně parovodů za horkovody v této oblasti přinesou pro řidiče některá omezení a uzavírky, např. uzavírka ulice Lazaretní (v úseku mezi Lazaretní 7 a železničním mostem). Lidem v oblasti ale zpřístupní kvalitnější dodávky tepla.

II/373 Brno, ulice Rakovecká (SÚS)

Pokračující rekonstrukce zcela uzavře ulici Rakoveckou. Opravuje se silnice v délce 1,3 km. Objízdné trasy jsou stanoveny buď přes II/386 Ostrovačice, II/602 Troubsko, Bystrc nebo III/3846 Jinačovice, Kuřim, II/386 Veverská Bítýška. Rekonstrukce silnice II/384 (ul. Rakovecká) v úseku od cca Nového Dvora po ústí potoka do Svratky (resp. Kníničské přehrady). V rámci rekonstrukce dojde k úpravě šířky silnice s rozšířením v obloucích, s doplněním bezpečnostních zařízení a zajištění spolehlivého odvodnění (rozšíření nezpevněné krajnice, nová svodidla, zpevnění svahů…). Součástí stavby bude výšková úprava mostu k hájence Prádelna s napojením na původní výškovou úroveň. V bezprostředním souběhu s potokem Veverka bude silnice podporována opěrnými zdmi. Podél komunikace budou vlevo po celé délce úseku zřízeny příkopy a rigoly, svedené do uličních vpustí, horských vpustí, příp. lapačů splavenin.

I/23 Brno – ul. Bítešská – oprava a rekonstrukce propustků (ŘSD)

Silnice I. třídy Brno – odstranění vad odvodnění komunikací – ul. Božetěchova, Skácelova, Palackého tř. a Kosmova (ŘSD)

Jedná se o provedení nezbytných oprav odvodnění komunikací na ulicích Božetěchova, Skácelova, Palackého třída a Kosmova, jež má být ve vazbě na její překategorizaci (vyřazení ze systému silnic I. třídy) převedena do majetku města Brna.

I/42 Brno – ul. Opuštěná – oprava krytu vozovky (ŘSD)

Oprava povrchu a rekonstrukce silnice I/42 ulice Opuštěná. Předpokládá se oprava po ucelených úsecích, kde budou provedeny kompletní práce včetně položení nových asfaltových povrchů, výšková úprava uličních vpustí vč. výměny mříží, obnova indukčních smyček a vodorovného dopravního značení.

Opravou se nemění stávající šířkové uspořádání, příčné ani podélné sklony komunikace. Realizace bude probíhat etapovitě, doprava bude dočasně převáděna v rámci dopravního prostoru, dle projednaného schématu.

        I/43 Brno – Královo Pole – úprava připojovacího pruhu (výjezd z nádraží Královo Pole směr Svitavy) (ŘSD)

Zřízení připojovacího pruhu v místě, kde je vykázána jeho absence.

 

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – POKRAČUJÍCÍ STAVBY

Tramvaj Plotní (DPMB, ŘSD)

Pokračování stavby z minulého roku. Přeložka tramvajové tratě z Dornychu na Plotní. V letošním roce bude dokončen tramvajový spodek i svršek a trolejové vedení. Dochází k přesunu tramvajové tratě na ulici Plotní, aby se zajistila plynulejší průjezdnost ulicí Dornych a obecně velmi exponovanou částí Brna.

Velký městský okruh – Žabovřeská I (ŘSD + statutární město Brno)

Realizace (sedání násypu, zprovozněna obslužná komunikace pro předčasné užívání při uzavírce části Žabovřeské, kanalizace u mostu Kníničská).

Rozšíření vozovny Pisárky (DPMB)

Hala denní očisty a ošetření tramvají bude disponovat moderním technickým vybavením (na kontrolu tramvají, kol či soukolí) i vzhledem. Prosklená boční část haly poskytne lidem pohled na práce uvnitř. Momentálně probíhají práce na zastřešení kolejí mezi novou halou a stávající vozovnou. Vytvoří se tak krytá parkovací místa, což přispěje ke snížení poruchovosti vozů, kterou způsobují nepříznivé klimatické podmínky, zejména vlhkost a mráz. Práce se přesunuly i na stávající provozy ve vozovně Pisárky, které projdou rozsáhlou opravou. Projekt neovlivní provoz pravidelných linek. Díky modernizaci a zlepšení denní péče o tramvaje s použitím moderních technologií dojde ke zrychlení odbavení vozů při večerním příjezdu do vozovny. Současně se zlepší pracovní podmínky pro dělníky a techniky DPMB.

Lužánecká (BVK)

V ulici probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce jsou koordinovány s činností plynařů a dalších subjektů. Po dokončení získá ulice také nové povrchy silnice i chodníků. Lužánecká je pro řidiče neprůjezdná. Cílem je opravit původní kanalizaci z 19. století, která je ve špatném technickém stavu, a zlepšit stav zásobování pitnou vodou.

Bohunická (BVK)

Rekonstrukce kanalizace a vodovodů, které jsou za hranici životnosti, si vyžádala dopravní omezení na Bohunické.  Cílem je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v lokalitě. V oblasti se nachází ještě původní kanalizace z 19. století. Momentálně je pro auta zcela uzavřená v úseku mezi Řehákovou a Pražákovou. MHD objíždí uzavřený úsek, veškeré zastávky ale zůstávají obslouženy. V ulici docházelo v minulých letech častěji k haváriím zejména na vodovodu. Ty komplikovaly dopravu a také způsobovaly komplikace v dodávkách vody do domácností. Rekonstrukce by měla do budoucna podobným situacím zabránit. Kromě vodovodů a kanalizací se také mění kabely veřejného osvětlení a probíhají práce na plynovodu. Na závěr budou provedeny práce na chodnících a vozovce (koordinace s Brněnskými komunikacemi, a. s.).

Solniční I, Česká II, Opletalova (BVK, Teplárny Brno)

Koordinují se činnosti Brněnských vodáren a kanalizací, Tepláren Brno a GasNet. V místě se provádí rekonstrukce nevyhovující a zastaralé kanalizace a vodovodu, naváže výměna parovodů za horkovody a rekonstrukce plynovodů. Práce na kanalizaci a vodovodech jsou částečně vedeny pod zemí a částečně otevřeným výkopem.

Viniční (BVK)

Práce na rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu na ulici Viniční v úseku do Polikliniky po ulici Hrabalova. Současně bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev vozovky včetně obnovy odvodnění vozovky. Stavba je koordinována s výměnou plynovodu (GasNet, s. r. o.) a s obnovou chodníků (Brněnské komunikace,  a.s).

Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova–Řehořova–Húskova–Štolcova (statutární město Brno)

Rekonstrukce stávající okružní křižovatky. Při stavbě bude zachován dopravní provoz v jednotlivých etapách po trase Charbulova ze St. Černovic – křižovatka východní polookruh – Štolcova nebo po trase Charbulova – křižovatka západní polookruh – Charbulova. Součástí je rekonstrukce kanalizace a přeložky vodovodu, přeložky stávajících inženýrských sítí, úprava vozovky, vybudování chodníku, realizace veřejného osvětlení a sadové úpravy. Po dokončení bude stávající okružní křižovatka s 5 rameny (včetně vjezdu do areálu psychiatrické nemocnice) doplněná o šesté rameno, kterým bude do křižovatky jednosměrně připojená místní komunikace v ulici Řehořova.

II/374 Brno, ulice Fryčajova (SÚS)

Rekonstrukce dvou mostů a přilehlé části komunikace na rozhraní katastrálních území Maloměřice a Obřany. Jedná se o mosty 374-047 přes náhon a 374-048 přes řeku Svitavu. Součástí stavby je také rekonstrukce chodníků a inženýrských sítí. Délka opravovaného úseku včetně mostů je 97,25 m. Stavba bude probíhat ve 2 etapách, vždy podélně po polovinách. Doprava bude převedena na druhou polovinu.

II/373 Brno, ulice Bělohorská (SÚS)

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice včetně dvou mostů na rozhraní městských částí Židenice a Slatina.

Úsek začíná křižovatkou s ulicí Jedovnická a končí před okružní křižovatkou s ulicí Olomoucká. Součástí stavby je rekonstrukce mostů 373-023 přes železniční vlečku a 373-024 přes tramvaj a ulici Černovičky a úprava chodníků. Délka opravovaného úseku včetně mostů je 777 m na ulici Bělohorská a 23 m na ulici Jedovnická. Stavba bude rozdělena na jednotlivé etapy.

DALŠÍ STAVBY DPMB MENŠÍHO ROZSAHU

DALŠÍ AKCE BVK BEZ VÝZNAMNĚJŠÍHO DOPADU NA DOPRAVU

Práce na kanalizaci a vodovodu budou započaty před zahájením prací na stavbě „Janáčkovo kulturní centrum“. Současně s tím je stavba koordinovaná se stavbami probíhajícími v ulicích Solniční, Opletalova a Česká.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikačních ploch. Bude realizována v souběhu se stavbou parovodu (Teplárny Brno, a. s.).

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikačních ploch. Bude realizována v koordinaci se stavbou plynovodu (GasNet, s .r .o.).