Začala dostavba kanalizace v pěti městských částech

2. 3. 2020

Symbolickým kopnutím do země dnes reálně začaly stavební práce na strategickému projektu města, kterým je dobudování kanalizace v městských částech Bosonohy, Líšeň, Obřany a Maloměřice, Brno-jih a Tuřany – Dvorska. Napojením stávající zástavby na čistírnu odpadních vod se nezlepší jen komfort obyvatel dotčených částí města, ale pozitivní dopad zaznamená výstavba kanalizace i pro životní prostředí. Zlepší se například kvalita vodních toků, které protékají Brnem.

„Sníží se množství znečištění, které se dostane do povrchových i podzemních vod. Zvýší se i komfort místních. V dnešní době je těžko představitelné, že poměrně velké množství nemovitostí ještě není napojeno na kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Brně-Modřicích. Jedná se o náročný projekt, na který lidé čekají řadu let. Je pozitivní, že jsme se konečně takto významně přiblížili cíli, tedy rozšíření kanalizační sítě i tam, kde doposud chyběla,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Konkrétně se jedná o tři tisíce obyvatel, kteří budou nově vybudovanou kanalizaci využívat. „Největší rozsah prací čeká dělníky v Bosonohách, kde počítáme s vybudováním bezmála 9 km splaškové kanalizace a 7,4 km dešťové kanalizace. V této městské části se jedná o 26 ulic. Celkem bude kanalizace nově ve 40 brněnských ulicích. S pracemi budou spojená určitá dopravní omezení, která se budou měnit spolu s pokračováním nezbytných činností na staveništi,“ upozornil náměstek primátorky Robert Kerndl.

Projekt dostavby kanalizace v pěti městských částech by měl vyjít na 1,09 miliardy korun bez DPH. „Vznikne zhruba 17 km splaškové a 12 km dešťové kanalizace. Součástí projektu jsou i přeložky dalších inženýrských sítí. Samozřejmostí je pak obnova povrchů ve všech ulicích, které budou dostavbou kanalizace dotčeny. V nákladech za projekt počítáme i s výstavbou kanalizační sítě v podobě domovních přípojek až k hranicím soukromých pozemků,“ popsal radní pro oblast investic David Grund. V některých místech nejsou vůbec chodníky nebo legální parkovací místa, obojí se zde vybuduje nově. Přibydou i bezpečnostní prvky nebo zeleň. Zhotoviteli projektu jsou společnosti OHL ŽS, a. s., HOCHTIEF CZ a. s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Obyvatelé dotčených ulic spoléhali obvykle na septiky a jímky. S jejich vyvážením se ale pojí nemalé náklady a je to starost navíc. Jedná se tedy o výstavbu oddílné kanalizace, kdy splaškové vody budou nyní z dotčených ulic odváděny do čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích, zatímco dešťové vody budou odváděny do místních vodních toků – Leskava, Dunávka, Svitava,“ dodal generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

„Dostavba kanalizace v Brně II“ je jedním ze strategických projektů města Brna. Významným způsobem tato investice přispěje ke zlepšení kvality vody v řekách a tím i celého ekosystému. Práce by měly být hotové v dubnu 2022.

 

  Rozsah ulic
1/ Bosonohy

     III a IV etapa

Bosonožské nám., Přímá, Ztracená, Rušná, Vratná, Za Vodojemem, Pusty, Jámy, Zájezdní, Pražská za mostem, Průjezdní, U Smyčky, Padělíky, Práčata, Vzhledná, Vrchní, Hoštická, Ostopovická, Kolmá, Ševčenkova, Troubská, Křivánky, K Berce, Skalní, Mlaty, Rebovka

 

2/Líšeň Zlámanky, Jateční, Ondráčkova, Velatická

 

3/Obřany Mlýnské nábřeží, Hradiska

 

4/ Dvorska (Tuřany) Zapletalova, Výsluní, Vlčkova

 

5/ Brno-jih Ořechovská, Osamělá, Rozhraní, Vzdálená, Blízká,

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Dostavba kanalizace v Brně II