Dopravu v Pisárkách komplikují následky noční havárie vody

20. 2. 2020

Kvůli havárii vody poblíž mimoúrovňové křižovatky Hlinky musejí řidiči počítat s komplikacemi. Samotný tunel je sice v obou směrech průjezdný, nelze do něj ale najet z Bauerovy ve směru od Zvonařky ani vrchem od budovy DPMB na Hlinkách. Ranní havárie vody tu poškodila vozovku. Řidiči mohou jet po trase Pisárecká – Rybnická. Do Pisáreckého tunelu nelze najet z Bauerovy ani od budovy DPMB na Hlinkách (na mapě níže je uzavřený úsek znázorněný červeně). Řidiči mohou pokračovat po Bauerově a napojit se na Pisáreckou a následně Rybnickou (na mapě znázorněno jako modrá trasa). Samotný Pisárecký tunel a zbylé návazné komunikace jsou průjezdné oběma směry (na mapě níže znázorněno jako zelená trasa).