Teplárny omezí provoz na Poříčí a Polní

18. 11. 2019

Ještě v listopadu je v plánu začít s přeměnou parovodu na horkovod v oblasti ulic Poříčí a Polní. V průběhu stavby se zjednosměrní ulice Polní ve směru od křižovatky s ulicí Vídeňská. Objízdná trasa povede přes ulici Vojtova. Podle etap výstavby musejí řidiči počítat i se záborem dvou jízdních pruhů v ulici Poříčí.

Prozatím pokračují jednání o uzavření cyklostezky a o souvisejících objízdných trasách v úseku Bakalova nábřeží. Všechna omezení nebudou uplatňována současně po celou dobu stavby, ale po jednotlivých etapách. O nich se momentálně jedná v rámci získávání jednotlivých povolení a vyjádření příslušných institucí. Přesný termín zahájení rekonstrukce bude znám až po ukončení těchto jednání a získání všech souhlasů a povolení.

Konec stavebních prací je plánovaný na říjen roku 2020.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Transformace parovodů na horkovody