Město po mnohaletém úsilí převzalo vojenský areál v Pisárkách. Sportovně-rekreační areál se začne projektovat už příští rok

19. 11. 2019

Areál bývalého armádního stadionu a tělocvičny v Pisárkách u Anthroposu dnes předali zástupci Ministerstva obrany brněnské primátorce. Město tak získalo klíčové pozemky, díky nimž bude moci vybudovat moderní sportovně-rekreační areál.

Výsledkem dlouhodobých a složitých jednání Ministerstva obrany ČR s městem Brnem, Ministerstvem financí ČR a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je dnešní symbolické předání dvou celků – travnatého fotbalového hřiště včetně přilehlých pozemků a hospodářské budovy o celkové výměře 28 541 m² a bývalé armádní tělocvičny se třemi souvisejícími pozemky o výměře 1 687 m².

„Jsem ráda, že se nám podařilo získat pozemky, které významně pomohou k rozvoji celé oblasti u Anthroposu a Riviéry. Jednání o převodu začala už v roce 2014. Vznikne zde moderní areál vhodný pro sportovní aktivity i rekreaci, který budou moci využívat lidé všech věkových kategorií. Předpokládaná celková investice do tohoto projektu je 300 milionů korun. Přibližně třetinu by měly pokrýt dotace, ostatní prostředky půjdou z našeho rozpočtu,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Že si zde sport našel své místo, dokazuje i zvýšená návštěvnost takzvaných singltrailů po nedávném a velmi úspěšném mistrovství Evropy horských kol.“

Část areálu získalo město bezúplatně. „Ministerstvo obrany v rámci svého dlouhodobě vstřícného postoje k územním samosprávným celkům uskutečnilo převod fotbalového hřiště a přilehlých pozemků bezúplatně ve veřejném zájmu. Za bývalou armádní tělocvičnu a související prostory město už uhradilo 11 milionů korun,“ vysvětlil ředitel Odboru nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany ČR Ľuboš Hajduk.

Projekt sportovně-rekreačního prostoru v Pisárkách je zatím ve fázi příprav. „V rozpočtu na rok 2020 počítáme s částkou, kterou využijeme na zpracování projektové dokumentace. Samotná stavba bude rozfázovaná do tří etap v letech 2021–2023. Každá dokončená etapa by měla rovnou sloužit veřejnosti. V plánu je i rekonstrukce tělocvičny, která bude poté k dispozici lidem,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Součástí chystaného sportoviště budou například čtyři hřiště pro malou kopanou, in-line stezka v délce 650 metrů, kterou mohou využít i jezdci na kolečkových běžkách, závodní in-line ovál s klopenou dráhou o délce 200 metrů, hřiště pro plážový volejbal, discgolf, workoutová hřiště nebo lezecká stěna. Počítáme i s napojením na okruh pro horská kola a propojením pro pěší a cyklisty mezi stávající Pražskou stezkou a stezkami v Libušině údolí. Chceme, aby zde byl i dětský tréninkový okruh pro horská kola a také dost míst pro odpočinek,“ přiblížil záměry radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

„Při vytváření návrhu urbanistického řešení byl klíčový především respekt k historické úloze a funkci této lokality od 19. století. Důležité bylo také zachování klíčových hodnot areálu, což jsou vedle historických objektů také charakteristický terénní reliéf, ekologicky a esteticky významný biotop nebo kvalitní a vzrostlá zeleň. Ujednáním o převodu pozemků ve vlastnictví Ministerstva obrany na město Brno se otevírá historická možnost opět předmětné území funkčně a provozně scelit v jeden areál, který bude přístupný veřejnosti a bude naplňovat potřeby rekreace a sportovního vyžití návštěvníků všech věkových kategorií,“ uvedl ředitel společnosti Starez-Sport Martin Mikš.

Fotbalové hřiště v minulosti sloužilo studentům Univerzity obrany. Tělocvična byla postavena v roce 1847 jako budova měšťanské střelnice. Velký sál byl později využíván pro konání slavností. Dnes má budova funkci tělocvičny, ale není již nějakou dobu využívána. Průčelí této stavby a objektu při vstupu na stadion jsou nemovitou kulturní památkou.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Sport a rekreace v Pisárkách