Práce tepláren: parkování usnadní místa na Údolní i povolenky k vjezdu

5. 5. 2018

Teplárny Brno začaly pracovat na letošní etapě výměny parovodů za horkovody. Současně s tím spustily také řadu opatření, která pomáhají lidem řešit v dotčené oblasti potíže s parkováním. Výměna rozvodné sítě totiž sice přináší letos jen minimální dopravní omezení, ale v lokalitách v okolí Úvozu a Údolní postupně po přechodnou dobu ubydou stovky parkovacích míst. „V této oblasti je obtížné zaparkovat, i když se tu nic nestaví, takže chápeme, že to pro místní obyvatele nebude jednoduché. Omlouváme se za způsobené potíže, od počátku se však snažíme vše vyřešit tak, abychom problémy minimalizovali,“ ujistil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Za vyhrazená parkovací místa bude alespoň částečně zajištěno náhradní parkování. Odbor dopravy Magistrátu města Brna povolil 55 míst pro dočasné parkování podél Údolní. Po dohodě se stavbyvedoucím se obyvatelé dotčených ulic mohou domluvit na možnosti parkování a přidělení výjimky, která jim umožní zaparkovat. Stání ubývají postupně, stejně tak budou ale průběžně obnovována podle postupu stavebních prací, a to i po jednotlivých úsecích. Tam, kde to bude možné, dostanou motoristé možnost vjezdu do vnitrobloků, kde lze rovněž parkovat.

Řidiči se mohou také domlouvat přímo se stavbyvedoucím. Aktuální informace a kontakty lze najít na www.teplarny.cz/projekty.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Transformace parovodů na horkovody