Brňané sobě! Na varhany v budoucím Janáčkově kulturním centru může přispět i veřejnost

17. 9. 2021

Blíží se doba, kdy nad podzemními garážemi mezi Veselou a Besední začne růst nový koncertní sál pro brněnskou filharmonii. Podle harmonogramu by stavba Janáčkova kulturního centra měla začít za méně než rok. Do projektu se nyní může zapojit a aktivně ho podpořit i široká veřejnost. Město v pátek vyhlásí sbírku na koncertní varhany.

Projekt Janáčkova kulturního centra zdárně pokračuje v přípravách. Má vydané stavební povolení, v listopadu očekává vedení města odevzdání hotové dokumentace pro provedení stavby, na jejímž základě se vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele. Ten by mohl být vybrán na jaře a v létě by se pak „koplo do země“.

Radní na svém jednání dnes schválili konání veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude využit na nákup varhan, případně i na vybavení prostor JKC uměleckými předměty. Sbírka bude slavnostně vyhlášena v pátek 17. září. Lidé budou moci příspěvek poslat na transparentní účet, jehož číslo bude zveřejněno v pátek.

Samotné varhany čeká vlastní soutěž. Ve spolupráci s odborníky stanoví vedení města zadání, co varhany musejí splňovat, aby nejen vyhovovaly po všech stránkách, ale aby i přesně odpovídaly kubatuře sálu – nebyly ani moc silné, ani moc slabé. Po stanovení konkrétních požadavků osloví výrobce po Evropě i celém světě a odborná komise vybere nejvhodnější nabídku.  Bude se jednat o vůbec první nové koncertní varhany pro nový klasický koncertní sál v Česku po zhruba 100 letech, takže jejich výběru chtějí zástupci města věnovat maximální péči a důslednost.

K dispozici už jsou výsledky akustických měření, která projektanti během uplynulého půl roku prováděli na modelu, a jejich závěry jsou veskrze pozitivní. Akustické vlastnosti chystaného sálu by tak skutečně měly být bezchybné.

Janáčkovo kulturní centrum
•    Nová koncertní síň vyroste na rohu Besední a Veselé. Před ní vznikne nové prostranství, které městská část Brno-střed doporučila pojmenovat jako náměstí Ludvíka Kundery – po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění. V červnu 2020 název schválilo Zastupitelstvo města Brna.

•    Vedení statutárního města Brna se k výstavbě koncertního sálu přihlásilo už v programovém prohlášení Rady města Brna pro volební období 1998 až 2002. V roce 2002 byla vyhlášena otevřená veřejná mezinárodní architektonická soutěž. Z 80 účastníků vybrala mezinárodní porota jednomyslně návrh autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby z Atelieru M1 architekti.

•    Příprava a realizace celého projektu JKC byla poté z finančních důvodů rozdělena na 2 věcné a časové etapy, tj. na výstavbu podzemního třípodlažního objektu parkovacích garáží – I. etapa, a výstavbu nadzemního šestipodlažního objektu s koncertním sálem a provozními plochami k tomuto sálu – II. etapa.

•    Stavební povolení pro I. etapu bylo vydáno v roce 2014 a stavba byla zahájena v únoru 2015.

•    V roce 2018 byla podepsána smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru s týmem ve složení Tomasz Konior (generální projektant), Yasuhisa Toyota (hlavní akustik) a Petr Hrůša (projektant stavební části).

•    Koncem roku 2018 přípravu stavby zbrzdila žaloba Atelieru M1 architekti. Ten měl za to, že projekční tým Tomasz Konior, Yasuhisa Toyota a Petr Hrůša, který zajišťoval dokumentaci pro stavební povolení, neúměrně zasahoval do jejich autorských práv. Za přispění vedení města se v roce 2019 podařilo najít cestu ke smírnému řešení – v Dohodě o narovnání jsou zakotveny klíčové principy, kterými se bude další příprava stavby řídit. Základem je, že projekt respektuje vítěznou podobu JKC, která vzešla z architektonické soutěže, a bude v souladu s územním rozhodnutím a licenční smlouvou. Případná zlepšení týkající se kvality sálu i samotné stavby centra se projektanti zavázali řešit ve spolupráci s autory.

•    Nadzemní část budovy Janáčkova kulturního centra získala 16. června 2020 stavební povolení.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Janáčkovo kulturní centrum