Projekt Velodrom směřuje k územnímu rozhodnutí

22. 7. 2021

Projekt Velodrom v Komárově bude oproti původnímu zadání změněn. Cílem těchto změn je především snaha urychlit projektování a realizaci protipovodňových opatření.

V Brně patří cyklistika k nejoblíbenějším sportům. Přes všechny problémy spojené s pandemií koronaviru a přes všechno šetření dokázali představitelé města najít cestu, jak udržet tak důležitý projekt v chodu.

Velodrom bude sloužit nejen dráhovým cyklistům, ale také ostatním druhům cyklistiky, například BMX, kolové, krasojízdě a podobně. Sportoviště bude splňovat parametry a požadavky pro pořádání velkých světových akcí. Změny se dočkalo parkoviště, jeho nově projektovaná část bude mít kapacitu cca 180 míst a bude sloužit zejména veřejnosti.

Po uzavření dodatku bude celková cena za zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí ve výši 6 832 000 Kč bez DPH. Územní rozhodnutí bude vydáno v polovině roku 2022, stavební povolení by mělo být vydáno v průběhu roku 2023. 

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Velodrom