Rekonstrukci Lesnické provede sdružení firem FIRESTA a Dopravní stavby Brno

25. 11. 2020

Od ledna čeká ulici Lesnickou rozsáhlá rekonstrukce kanalizace, vodovodů, tramvajové trati a veřejného osvětlení a vybudování nových bezbariérových zastávek. Z přijatých nabídek dnes radní vybrali jako zhotovitele sdružení firem FIRESTA-Fišer a Dopravní stavby Brno. S pracemi na zakázce za více než 189 milionů začne zhotovitel v lednu příštího roku.

V ulici Lesnické v lednu vypukne téměř roční rekonstrukce. Při jejím plánování spolupracovaly Brněnské vodárny a kanalizace i Dopravní podnik města Brna. Radní dnes vybrali zhotovitele, který celou akci dostane na starosti. Jako nejvýhodnější vyhodnotili nabídku sdružení firem FIRESTA a Dopravní stavby Brno s nabídkovou cenou 189 759 225,- Kč bez DPH.

Cílem stavby je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v této ulici. Díky rekonstrukci se zlepší odtokové poměry v kanalizaci i stav zásobování pitnou vodou. Stávající stav tramvajové trati navíc není ideální, a aby zde mohly tramvaje jezdit plnohodnotně a bez problémů, je nezbytná rekonstrukce. V ulici navíc vzniknou nové bezbariérové tramvajové ostrůvky, což zvýší komfort cestujících, kteří doteď museli do svých spojů nastupovat přímo z vozovky.

Celkem projde rekonstrukcí více než 681 metrů kanalizace, 551 metrů vodovodu, 582 metrů tramvajové trati, 1641 m² vozovky a 653 m² zastávkových nástupních ploch. V celé ulici budou předlážděny chodníky. Na zastávkách budou nové elektronické informační panely, samozřejmostí je maximální možné zachování pásů zeleně. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je přes 189 milionů korun bez DPH. Vodohospodářské objekty budou hrazeny přímo z rozpočtu města. Dopravní podnik města Brna na základě investiční dotace města Brna zaplatí práce na tramvajové trati, úpravy trolejového vedení včetně stožárů, úpravy veřejného osvětlení, kabelové trasy a zastávkové elektronické panely. V současnosti se jeví jako nejpravděpodobnější termín zahájení prací 9. ledna, z důvodu koordinace se o něm bude ale ještě jednat. Konec je pak plánovaný na prosinec 2021.

Po dobu rekonstrukce bude z ulice vyloučena městská hromadná i automobilová doprava.