Velký městský okruh Žabovřeská: Blíží se etapa II, její součástí je výluka tramvají i úpravy kapličky

4. 11. 2020

Stavba Velkého městského okruhu (VMO) Žabovřeská se posouvá do druhé etapy. Smlouva se zhotovitelem byla včera podepsána. Zatímco první část se soustředila na rozšíření ulice Žabovřeská do čtyřpruhového uspořádání v úseku od mimoúrovňové křižovatky Kníničská ke Kamenomlýnskému mostu, v druhé etapě se práce přesunou od Kamenomlýnského mostu směrem k mimoúrovňové křižovatce Hlinky. Součástí je také ražba tunelu a přeložka tramvajové trati, která jím nově povede. Staveniště bude předáno zhotoviteli ještě do konce letošního roku.

V první etapě se práce odehrávaly na úseku mezi dvěma mosty – Kamenomlýnským a Kníničským. Cílem bylo vytvořit zde čtyřpruhové uspořádání komunikace, aby nedocházelo ke kolonám, které známe z této silnice z minulosti. Dále bylo nutné postavení doprovodné komunikace a lávky přes ulici Žabovřeskou, díky které se chodci vyhnou nebezpečnému přecházení přes zatíženou silnici. V současnosti je dokončena jedna polovina komunikace a do konce roku by měla být zprovozněna i druhá polovina. Do provozu by mohla být uvedena už 17. prosince letošního roku, celkové dokončení první etapy pak město plánuje na jaro příštího roku.

V nejbližších týdnech by měla začít druhá etapa výstavby VMO Žabovřeská. Vysoutěženým zhotovitelem je sdružení společností EUROVIA, HOCHTIEF, SUBTERRA. Včera podepsalo sdružení smlouvu s městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Soutěž se po jarním zásahu antimonopolního úřadu opakovala. Staveniště bude předáno zhotoviteli do konce letošního roku, stavba by pak měla trvat podle smlouvy 194 týdnů. Práce by tedy mohly skončit přibližně v létě 2024.

Druhá etapa začíná u Kamenomlýnského mostu. Díky úzkému prostoru je nutné v navazujícím úseku vést tramvajovou trať do tunelu, který bude dlouhý půl kilometru. Z větší části bude ražený, částečně přesýpaný. Díky posunutí trati vznikne dostatečný prostor pro vybudování čtyřpruhové komunikace až k Pisárkám. Součástí stavby je rovněž lávka pro pěší. S ohledem na skladbu stavebních objektů a charakter území jedná o technicky a koordinačně velmi náročnou stavbu. Vedení silniční dopravy bude až na výjimky i nadále v režimu 1+1, tak jak tomu bylo i u nyní realizované části stavby. Řidiči tak budou mít vždy jeden jízdní pruh v každém směru.

Stavbu druhé etapy oproti původním předpokladům významně urychlí výluka tramvajové linky 1. Ta může trvat až dva roky. Náhradní doprava bude jezdit přes ulici Veveří. Díky kyvadlovému provozu tramvají zůstanou obsluhovány v daném úseku pouze zastávky Stránského a Bráfova. Začátek výluky začne podle předpokladů v lednu 2021. Přesné datum je zatím v jednání i s ohledem na plánovanou výluku tramvají na Lesnické a definitivně vzejde z harmonogramu zhotovitele, který je předkládán po podpisu smlouvy.

Celková cena stavby je 2,035 miliardy korun bez DPH, z toho město uhradí přibližně 121 milionů korun. Z rozpočtu Brna je financováno celkem 33 stavebních objektů, které zajišťují především obslužnost území v podobě doprovodných komunikací a chodníků a dalších tras pro pěší. Lávka převádí chodník přes silnici I/42 a tramvajovou trať Pisárky–Komín a propojuje tak Wilsonův les a levý břeh řeky Svratky. V rámci II. etapy město zajišťuje také masivní výsadbu zeleně a další vegetační úpravy za více než 13 milionů korun. V neposlední řadě také zajišťuje úpravu neogotické kapličky z roku 1884. Ta byla v roce 2015 prohlášena kulturní památkou.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
VMO Žabovřeská

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Velký městský okruh