Změny v MHD: Na Zábrdovickou se vrátí tramvaje, v Líšni pojede trolejbus až na Jírovu

25. 11. 2019

V sobotu 30. listopadu se pro auta i městskou hromadnou dopravu otevře ulice Zábrdovická. Cestující se tak znovu dostanou tramvajovými linkami 2 a 3 na Starou osadu. Ve stejném termínu Dopravní podnik města Brna otevře novou trolejbusovou trať z Novolíšeňské na Jírovu. V této souvislosti dojde k úpravě vedení linek v oblasti Líšně a Vinohrad.

Obnovené tramvajové spojení na Starou osadu linkami 2 a 3 bude od 30. listopadu do 14. prosince sloužit zároveň jako náhradní doprava za železniční výluku mezi Hlavním nádražím a nádražím Brno-Židenice. Linka číslo 2 zajistí dopravu z nádraží Brno – Židenice na Hlavní nádraží, linka 3 a posilová linka P3 pak do centra a severní části města. Přestup z vlaků je zajištěný na zastávce Kuldova.

V souvislosti s dokončením Zábrdovické se většina linek vrací k původnímu schématu. Oproti tomu v oblasti Líšně a Vinohrad dochází k větším úpravám. Dopravní podnik města Brna v předtermínu dokončil prodloužení trolejbusové tratě a trolejbusy na linkách 25 a 26 své cestující nově dopraví až do smyčky Jírova. V této souvislosti od stejného data dojde k úpravě tras autobusových linek. Linka 55 bude v úseku Bílá hora – Jírova vedena nově po trase Vlkova – Houbalova – Horníkova – Molákova a v severní části sídliště Líšeň tak doplní linku 78. Právě linky 78 se týkají další z úprav. O ty si řekli místní obyvatelé, kteří měli zájem o zachování přímého spojeni mezi Vinohrady a Dělnickým domem. To zajišťovala výluková linka x27. Díky úpravě trasy linky 78 budou moci lidé toto spojení využívat i nyní.

Slavnostní otevření tratí Zábrdovická-Cejl a Novolíšeňská-Jírova je naplánováno na pátek 29. listopadu v dopoledních hodinách. Z linek MHD jako první ulicí Zábrdovickou projedou noční spoje linek N97 a N99 z pátku na sobotu, následovat budou ranní tramvajové linky. Automobily budou moci Zábrdovickou projet od soboty 30. listopadu.

Přehled změn v MHD platných od 30. listopadu 2019

2, 3        Obě linky opět obsluhují celé své původní trasy a zastávky Vojenská nemocnice, Kuldova a Židenice, Stará osada obsluhují v jejich původních polohách.

 

12          Vybrané spoje linky jsou opět ukončeny již v zastávce Geislerova. Výstupní i nástupní zastávka těchto zkrácených spojů se nachází v ulici Porhajmově.

 

25, 26   Obě linky jsou ze zastávky Novolíšeňská prodlouženy po nové trati přes zastávky Bartákova a Rotreklova do smyčky Jírova. Ve východní části sídliště Líšeň tak nahradí linku 55. Část spojů je opět ukončena ve Vozovně Husovice.

 

27          Linka obnovuje provoz ve své původní trase mezi zastávkami Židenice, Stará osada ⇌ Vinohrady, Pálavské náměstí. V provozu je opět pouze v pracovních dnech.

 

x27        Linka je zrušena. Je nahrazena obnovením provozu trolejbusové linky 27. Trasu Pálavské náměstí – Juliánov – Stará osada nově obsluhuje přetrasovaná linka 78.

 

55          V úseku Bílá hora ⇌ Líšeň, Jírova jede linka nově po trase a zastávkách Vlkova, Houbalova, Elplova, Horníkova, Podbělová a Molákova. V severní části sídliště Líšeň tak doplní linku 78.

 

57          Linka je v základní trase ukončena opět na Tomkově náměstí (nástupní zastávka ve směru na Lesnou v ústí ulice Valchařské). Část spojů ve špičkách pracovních dnů je prodloužena přes zastávky Karlova (pouze ve směru do Obřan) a Maloměřický most a dále po trase linky 75 až do zastávky Obřany, sídliště.

 

58          V úseku Dělnický dům ⇌ Židenice, nádraží se linka vrací na svou původní trasu přes zastávky Gajdošova, Stará osada a Kuldova.

 

64          V úseku Životského ⇌ Uzavřená se linka vrací na svou původní trasu přes zastávky Geislerova, Buzkova, Mošnova a Jílkova.

 

68          V úseku Vaňkovo náměstí ⇌ Náměstí Míru se linka vrací na původní trasu přes zastávku Lerchova (ukončení výluky).

 

78          V úseku Elplova ⇌ Malá Klajdovka jede linka nově po trase a zastávkách Strnadova, Mikulovská, Bzenecká, Pálavské náměstí, Mutěnická, Bořetická a Čejkovická. Zajistí přímé spojení sídliště Vinohrady s Juliánovem, nyní zajišťované výlukovou linkou x27.  Současně změna trasy zajistí lepší dostupnost zastávky Strnadova, kde je umístěna spádová pošta pro danou oblast.

 

82          V úseku Geislerova ⇌ Dětská nemocnice se linka vrací na svou původní trasu a znovu obsluhuje zastávku Vojenská nemocnice. I nadále pak v tomto úseku obsluhuje také zastávky Francouzská a Jugoslávská.

 

N97, N99            Již od večerních výjezdů v pátek 29. listopadu 2019  se obě noční linky se vrací v úseku mezi zastávkami  Stará osada ⇌ Hlavní nádraží na svou původní trasu přes zastávky Kuldova, Vojenská nemocnice, Tkalcovská.

 

201        Linka je ukončena ve své původní konečné Židenice, nádraží a vrací se na svou původní trasu jako před výlukou na Zábrdovickém mostu.

 

202        Na lince jsou zachovány pouze regionální spoje, které na území města Brna obsluhují zcela shodnou trasu a stejné zastávky jako linka 201 (vynechávají zastávky Vlčnovská, Mikulovská, Elplova, Horníkova, Podbělová).

 

P3          Posilová linka v termínu 30. listopadu – 14. prosince 2019 zajistí v pracovních dnech posílení provozu na trase Stará osada – Jugoslávská – Česká – Konečného náměstí – Královo Pole, Červinkova.

 

Bližší informace o změnách v MHD naleznete na webu Dopravního podniku města Brna.

Změny v MHD. Zdroj: DPMB

 

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Zábrdovická a Zábrdovický most