Stránského ulici uzavřela havárie kanalizace

19. 8. 2019

Pracovníci Brněnských vodáren a kanalizací v současné době v ulici Stránského v Žabovřeskách zajišťují práce na odstranění havárie kanalizační stoky. Kanalizace zde pochází z roku 1935. Nedávno zde došlo ke zborcení stěn kanalizační stoky se vznikem rozsáhlé kaverny a následnému propadu vozovky. Dělníci musí opravit kanalizaci v délce cca 22 m. Otevřeným výkopem opraví 12 metrů kanalizace včetně sanace kaverny a následné obnovy poškozené vozovky. Zbývajících 10 metrů kanalizace bude pro urychlení obnovení provozu v ulici Stránského opraveno bezvýkopově. Práce na odstranění havárie kanalizace jsou navíc komplikovány zvýšeným průtokem splaškových vod ve stoce, které vyvolávají zvýšenou potřebu přečerpávání. Ulice je pro vozidla neprůjezdná. Dokončení prací se předpokládá v první polovině měsíce září.