Na mostě u královopolského nádraží je znovu dopravní omezení

5. 3. 2019

Dopravní omezení čeká na řidiče mířící z Brna na Svitavy i v opačném směru do Brna na silnici I/43. Po zimní pauze se stavbaři vrátili na silniční most u královopolského nádraží.

Z důvodu dokončení opravy mostu (levý most, tj. směr jízdy Brno-centrum) je veškerá doprava převedena na už dokončený most pravý (směr jízdy Svitavy). Doprava je zde vedena obousměrně. Řidiči projedou v pravém jízdním pásu silnice I/43 (směr Svitavy). Pro každý směr jízdy je zachován pouze jeden jízdní pruh.

Omezení v uvedeném úseku je způsobené vlastními stavebními pracemi, ale také kvůli zachování bezpečnosti silničního provozu. V rámci částečné uzavírky silnice je totiž nutné zachovat v bezpečných technických parametrech stávající mimoúrovňová připojení pravého mostu, a to zejména s ohledem na provoz linek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Dopravní omezení potrvá přibližně do poloviny září. Vzhledem k vysoké intenzitě dopravy na silnici I/43 a absenci adekvátních plnohodnotných objízdných tras je v rámci uvedeného dopravního omezení významně narušena plynulost dopravy. Zejména v ranní špičce ve směru na Brno tak budou muset řidiči počítat se zdržením.