Od jara omezí dopravu na Cejlu výměna parovodu. V létě se opravy dočkají koleje

28. 2. 2019

K opravám souvisejícím s rozsáhlou rekonstrukcí Zábrdovické ulice se na jaře přidají další práce, které dále omezí dopravu na Cejlu. Parovod za horkovod tam nejdříve vymění Teplárny Brno. Následovat bude výměna tramvajové tratě od ulice Soudní až po křižovatku s Francouzkou a Vranovskou. Městské firmy chtějí využít současnou výrazně slabší dopravu na Cejlu, kterou omezuje uzavírka Zábrdovické ulice. A udělat co nejvíce práce i v přilehlých oblastech dříve, než bude v oblasti provoz znovu intenzivnější.

Už na konci března nebo začátku dubna tak začnou Teplárny Brno na ulici Cejl v předstihu vyměňovat další část parovodního potrubí za horkovod. To v konečném důsledku sníží náklady všem odběratelům tepla. „Po dobu našich prací zůstane zachována hromadná doprava, pro automobily ulice bude průjezdná,“ uvedl generální ředitel Tepláren Petr Fajmon.

Omezena budou jen některá parkovací místa. Občané dotčených lokalit se budou moci domlouvat přímo se stavbyvedoucími daných úseků na možnosti vjezdu nebo parkování podle aktuální potřeby. Nutné informace a kontakty najdou během března ve svých schránkách na letácích Tepláren Brno.

Zásadnější dopravní omezení čekají řidiče o letních prázdninách, kdy se do rekonstrukce tramvajové tratě pustí technici Dopravního podniku města Brna. Pracovat začnou na křižovatce Cejlu, Francouzské a Vranovské ulice. Navazovat pak bude oprava zbývající tratě až po křížení s ulicí Soudní. Výměna si vyžádá částečnou uzavírku ulice a další omezení automobilové dopravy.

Nová trať bude zahrnovat i odvodnění a odhlučnění s asfaltovým krytem, bude mít tedy standard, který je v Brně aplikován pro zlepšení nejen tramvajové dopravy, ale i té automobilové. „Jakmile lidé dopravní komplikace se stavbou přetrpí, mohou se na podzim letošního roku těšit na ucelenou soustavu opravených ulic v celé této části města,“ vysvětlil provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Zábrdovická a Zábrdovický most

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Transformace parovodů na horkovody