Hlavní nádraží čeká roční rekonstrukce. Chystají se výluky i náhradní spoje

4. 12. 2018

Od neděle 9. prosince bude platit nový jízdní řád vlaků i městské hromadné dopravy. Na brněnském hlavním nádraží začne dlouho plánovaná rekonstrukce zabezpečovacího zařízení za 1,8 miliardy korun. Po dobu oprav budou fungovat všechna nástupiště, stanice však nebude průjezdná. To si vyžádá řadu dopravních opatření, která budou cestujícím přes Brno komplikovat dopravu. Chystá se ale i řada náhradních spojů, aby byly dopady rekonstrukce co nejmenší.

Zlepšování parametrů infrastruktury v nejvýznamnější stanici na jižní Moravě postoupí od začátku platnosti nového jízdního řádu do další fáze. Začne totiž rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na celém brněnském hlavním nádraží za téměř 1,8 miliardy korun.

„Ve stanici se vybuduje elektronické staniční zabezpečení 3. kategorie, které bude napojeno na takzvané jednotné obslužné pracoviště. Jeho technologické zařízení bude uloženo v nové budově, jejíž výstavba již probíhá poblíž šestého nástupiště. Pro dosavadní stavědla již nebude využití, proto je navržena jejich demolice. Moderní zabezpečovací zařízení se bude rovněž instalovat na navazující traťové úseky. Na brněnském hlavním nádraží se současně zrekonstruují koleje a výhybky na rozvětvení ve směru na Horní Heršpice,“ uvedla Kateřina Šubová z odboru komunikace Správy železniční dopravní cesty.

Na dolním nádraží vznikne zázemí v mobilních buňkách

V souvislosti s omezeními na hlavním nádraží opět vzroste význam dolního nádraží . Od letošního 8. prosince bude za autobusovým nádražím Zvonařka zprovozněno ostrovní nástupiště, mimoúrovňový přístup na ně zajistí rovněž nově vybudovaný podchod. Vlaky osobní dopravy zde budou moci využívat celkem tři koleje.

Omezení se tak dotkne jen některých tratí zaústěných do Brna. Ze směru od Tišnova a Kuřimi pojede většina osobních vlaků zcela standardně až po Brno-Židenice, odkud ale zamíří na dolní nádraží. Posilové osobní vlaky z Tišnova, které jezdí pouze ráno a odpoledne v pracovní dny, dojedou jen na zastávku Brno-Lesná. Rychlíky skončí už v Brně-Králově Poli, do centra města bude možné využít navazující tramvajovou dopravu.

Na dolní nádraží budou zajíždět také všechny vlaky od Břeclavi a dále mezinárodní expresy na Prahu, Vídeň a Bratislavu. Dopravu z dolního na hlavní nádraží zajistí autobus linky 61. Část spojů ze směru od Slavkova pojede i nadále na hlavní nádraží přes Židenice, další část skončí v Židenicích s možností přestupu na jiný vlak do centra. Několik odpoledních vlaků pojede pouze do Brna-Slatiny, odkud bude zavedena náhradní doprava na hlavní nádraží. Osobní vlaky od Sokolnic-Telnice skončí v Brně-Chrlicích, odkud budou jezdit autobusy na centra.

Rychlíky od Vyškova se hlavnímu nádraží také vyhnou a pojedou přes Židenice do Králova Pole. V Židenicích bude možný přestup směr Brno hlavní nádraží. Mezi hlavním nádražím a Židenicemi budou jezdit osobní vlaky prakticky každých 15 minut, a to každý den včetně víkendů. Výluka na hlavním nádraží se naopak nedotkne spojů přijíždějících do Brna od Střelic. Stejně tak vlaky od Blanska, včetně rychlíků, budou i nadále zajíždět na hlavní nádraží.

Zmíněné výluky potrvají podle předpokladů do 15. prosince 2019. Na dolním nádraží již SŽDC zprovoznila provizorní zázemí pro cestující v univerzálních mobilních buňkách. Na přelomu roku se navíc po dokončení nezbytných stavebních úprav otevře dočasná čekárna v administrativní budově, kterou si správce drážní infrastruktury pronajal od Českých drah.

A na situaci reaguje i Dopravní podnik města Brna, který v souvislosti se začátkem rekonstrukcí vlakového hlavního nádraží přijímá rozsáhlá opatření v podobě zavedení dočasných linek. „Nově budou zavedeny linky P6 mezi hlavním nádražím a nádražím Královo pole, E63 mezi hlavním nádražím a nádražím Chrlice, E77 mezi hlavním nádražím a nádražím Slatina a upravena bude i linka 61 od zastávky Soukenická obousměrně přes hlavní nádraží a dále na dolní nádraží. Linka bude v úseku hlavní nádraží – dolní nádraží výrazně posílena a bude provozována v celodenním a celotýdenním režimu,“ říká generální ředitel podniku Miloš Havránek.

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení však nebude jedinou stavební činností v centrální brněnské stanici. Pokračovat bude také rekonstrukce památkově chráněných mostů přes Hybešovu a přes Křídlovickou ulici, která vyjde dohromady na 343 milionů korun. Technické památky mimoúrovňově překonávají dvě rušné komunikace přímo v centru Brna. Díky rekonstrukci se řada nahrazených prvků dočká původního vzhledu a obě konstrukce budou nově zabezpečeny.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Výluka na hlavním nádraží