Výměna semaforů se přesouvá na křížení Koliště a Milady Horákové, omezení na křižovatce s Cejlem trvá

16. 11. 2018

V pátek 16. listopadu končí výměna semaforů na křižovatce Koliště a Lidické ulice. Na místě pokračují už jen drobné dokončovací práce, které neomezují dopravu. Od pondělí 19. listopadu se práce na výměně semaforů přesouvají na křižovatku Koliště a ulice Milady Horákové. Práce si vyžádají ruční řízení dopravy, že ostatní dopravní značení zůstává beze změn.

Výměnu semaforů vzhledem k délce trvání prací nelze stihnout během víkendu. Zároveň je nutné ji termínově sladit s dalšími pracemi na Kolišti. Nebylo ji proto možné realizovat v jiném termínu.

Menší dopravní omezení pokračují na křižovatce Cejlu, kde probíhá havarijní oprava kabelů E.Onu. Omezení pro chodce i zúžení pro automobily zůstává.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Koliště