Ve druhém kole hry Brno, co není zavedou šifry soutěžící na Velký městský okruh

23. 10. 2018

Velká městská otázka. Kudy a kam? Tak se jmenuje druhé kolo podzimní části šifrovací hry Brno, co není, které startuje ve středu 24. října v 17 hodin. Soutěžící tentokrát zavede na místa, kde se připravuje stavba dalších částí Velkého městského okruhu, především do okolí Tomkova náměstí a na Žabovřeskou ulici.

Na Žabovřeské byla stavba zahájena 8. října. Staveniště bylo následně geodeticky zaměřeno. „Od 20. října se už pracuje přímo na staveništi, jeho příprava začala kácením stromů. Dále probíhají vytyčovací práce obvodu stavby, jednání se správci přeložek a přesné vytyčení trasy a další,“ popsal náměstek primátora pro investice a dopravu Richard Mrázek.

V listopadu začnou práce na inženýrských sítích a také přípravné práce pro rekonstrukci mostu. Jeho oprava začne na jaře příštího roku s tím, že postupně budou zahajovány i práce na dalších stavebních objektech, například obslužné komunikaci, rekonstrukce tramvajové trati nebo výstavba protihlukových valů. Všechny aktuální informace najdou čtenáři na www.kopemezabrno.cz.

Na Žabovřeské začala příprava staveniště

Na přípravě všech projektů, které se výstavby Velkého městského okruhu týkají, spolupracuje statutární město Brno s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na základě smlouvy o spolupráci, která popisuje rozdělení povinností jednotlivých stran při majetkoprávním vypořádání a stavbě samotné. Díky ní se výrazně zkracují přípravy i samotná realizace staveb. Podrobnější informace najdete zde.

Cílem prvních dvou etap projektu je odstranění zúžení komunikace, které v místech poblíž mimoúrovňové křižovatky Kníničská způsobuje pravidelně komplikace v dopravě. Podél stávající dvoupruhové silnice je vedena tramvajová trať. Úzký koridor mezi řekou a skalním masivem zatím neumožňuje vést vedle sebe čtyřpruhovou komunikaci Velkého městského okruhu společně s tramvajovou tratí. Díky realizaci stavby včetně tunelu pro tramvajovou trať bude možné rozšíření, čímž se zklidní doprava v celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu.

„Stavbu bylo možné zahájit na základě platných pravomocných stavebních povolení i přesto, že další stavební povolení začalo na poslední chvíli rozporovat sdružení Voda z Tetčic. Odvoláním se nyní zabývají úředníci na ministerstvu dopravy. Věříme, že se nám zbývající stavební povolení podaří brzy získat,“ uvedl David Fiala, ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic ČR.

U Tomkova náměstí se plánují další demolice

Také v blízkosti Tomkova náměstí a Rokytovy ulice pokračují přípravné práce před další etapou stavby Velkého městského okruhu. V současné době je uzavřena Zábrdovická ulice, s níž se do budoucna počítá jako s objízdnou trasou pro období, kdy práce na Tomkově náměstí začnou. Objízdná trasa povede i přes Zábrdovický most postavený ve 40. letech minulého století, který je nyní v havarijním stavu. Oprava ulice a mostu potrvá 15 měsíců. Ke stejným účelům pak bude sloužit i již průjezdná ulice Valchařská, kde práce finišují. Mezi přípravné práce na stavbu patřilo i vybudování křižovatky a mostu mezi Karlovou a Provazníkovou ulicí.

V Provazníkově ulici byly první domy zdemolovány již loni, další dva pak ustoupily plánované stavbě v říjnu letošního roku. „Další budovy, které město k tomuto účelu vykoupilo, zbouráme v prvních měsících příštího roku. K úseku v oblasti Tomkova náměstí je vypořádáno již 76% všech potřebných pozemků, v oblasti Rokytovy ulice pak je to 55%,“ informoval dále za brněnský závod Ředitelství silnic a dálnic ČR Robert Nedbálek s tím, že stavba úseku na Tomkově náměstí by měla podle plánů začít v roce 2020 a trvat bude tři roky.

Dva úseky Velkého městského okruhu v oblasti Rokytovy ulice a Tomkova náměstí odvedou dopravu směřující od Husovického tunelu na sídliště Vinohrady a Líšeň z dnes již zcela přetížené Svatoplukovy ulice a spodní částí ulice Rokytovy a významně uleví dopravě v zastavěné severovýchodní části Brna a přispěje i ke snížení hluku.

Tomkovo náměstí bude trasa překonávat mimoúrovňově po čtyřproudé silnici, stejně jako řeku Svitavu, přičemž se počítá s demontáží stávajícího mostu. Takřka v celém úseku dlouhém téměř 900 metrů bude vedena po opěrných zdech, celkově se počítá se stavbou čtyř přemostění. Samotné náměstí bude na trasu napojeno pomocí mimoúrovňové křižovatky, která umožňuje spojení do všech směrů, prostřednictvím jednopruhových a jednosměrných ramp. Součástí záměru je i vybudování přilehlých chodníků, protihlukových stěn či zábradlí.
Na úsek Tomkovo náměstí pak naváže úsek VMO Rokytova, který začne na křižovatce Karlovy a Provazníkovy ulice. Následovat bude část nad kolejištěm maloměřického seřaďovacího nádraží, v další části pak překlene areál autoparku kasáren ve Svatoplukově ulici. Na konci mostně překročí Kulkovu ulici a prostřednictvím mostních ramp se napojí na Rokytovu ulici. Celkově bude úsek měřit 569 metrů, přičemž jen prvních 54 metrů se nachází v terénu, zbývajících 515 metrů povede nad zemí.

Trasa druhé šifrovačky je dlouhá 1,7 kilometru

Trasu soutěže, která ve druhém kole představí plánované části Velkého městského okruhu, si jako první projdou týmy projektových manažerů v úterý 23. října od 16 hodin. Pro veřejnost pak soutěž začne ve středu 24. října od 17 hodin. Hru je poté možné absolvovat v kteroukoli denní či noční dobu až do 2. prosince. První stanoviště soutěžící najdou na u trolejbusové a autobusové zastávky na Tomkově náměstí, celá trasa druhého kola poté měří 1,7 kilometru a její absolvování by mělo hráčům zabrat přibližně hodinu.

„Prvního kola podzimní části hry Brno, co není se za první dva týdny od spuštění zúčastnilo zatím celkem devadesát jedna týmů. Nejrychlejší tým splnil všechny šifrovací hry v čase krásných dvacet pět minut. Společně se tak spolu s dalšími čtyřmi nejlepšími týmy podívali na centrální technický dispečink B-KOMu i do Královopolského tunelu, který byl přes tento víkend uzavřen z důvodu každoroční uzavírky. Výhra to byla jedinečná, všichni výherci si odnesli z tunelu nespočet nových poznatků a zážitků. V dalším kole budou hráči šifrovat a objevovat zajímavosti okolo Velkého městského okruhu. Průběžná výhra za druhé kolo proběhne v areálu bohunického kampusu, hráči se zde svezou na netradičních vozítcích a pokochají se nečekanými rozhledy. Hráče tak tímto srdečně zvu a zároveň vyzývám k účasti i ve druhém kole, protože šance vyhrát je více než velká,“ uvedl ředitel agentury Media Age David Blažek.

Stejně jako u her z jarního běhu by s sebou měli hráči mít mobil s připojením na internet a vytisknutou herní brožuru. Tu je možné stáhnout přímo ze stránek hra.brnoconeni.cz nebo vyzvednout v pobočkách Turistického informačního centra na Radnické, u hlavního nádraží a u budovy DOMINI PARKU.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Velký městský okruh