Od 1. července bude uzavřena Husitská

29. 6. 2018

V Králově Poli na Slovanském náměstí a v ulicích Chodská a Ruská pokračuje plánovaná rekonstrukce kanalizace. Od 30. června, respektive 1. července dochází ke změnám ve vedené individuální i hromadné dopravy.

Slovanské náměstí je zjednosměrněné směrem od Skácelovy po Husitskou a dále na Palackého třídu (jezdí se kolem gymnázia).  Nově bude uzavřena ulice Husitská. Nebude se moci vjet z Husitské na Slovanské náměstí a nebude se moci z Husitské vyjet ani na Palackého třídu. Objízdná trasa je vedena ulicí Berkova.

Předpokládaný termín dokončení této etapy je 31. července.

Omezení se dotkne i MHD. Od zahájení provozu denních linek v sobotu 30. června 2018 do ukončení prací (předpoklad 31. července 2018) omezen provoz na části Slovanského náměstí.

Linky 30, 44 a 53 pojedou ve směru na Skácelovu mezi zastávkami Semilasso – Skácelova jednosměrným odklonem. Vynechají zastávku Husitská, zastávku Slovanské náměstí obslouží v přeložené poloze na ulici Berkově (u křižovatky s ulicí Sadovského).

Linky 32 a 67 pojedou i nadále po výlukových trasách zcela mimo Slovanské náměstí.

Zastávku Husitská (směr Slovanské náměstí) nelze obsloužit!

Zastávka Slovanské náměstí (na Slovanském náměstí, směr Skácelova) bude přeložena na ulici Berkovu (ke křižovatce s ulicí Sadovského)!

Od 2. července 2018 bude upravena trasa autobusové linky 81 tak, aby byla zajištěna obslužnost polikliniky Dobrovského. Linka bude vedena obousměrně po ulici Dobrovského a současně budou na ulici Dobrovského (v blízkosti polikliniky) zřízeny zastávky v obou směrech. Změna vedení linky po ulici Dobrovského bude až do ukončení stavby „ Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Podrobnosti o provozu MHD najdete na webových stránkách Dopravního podniku města Brna.

Proč se kope a staví

Na Slovanském náměstí rekonstruuje kanalizace včetně kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím a také rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek od napojení na vodovodní řad až po vodoměr. V koordinaci s výměnou kanalizace a vodovodu provede INNOGY výměnu plynovodu a následně bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev vozovky. Brněnské komunikace zajistí celoplošnou obnovu dotčených chodníků.

V ulici Ruská, která je součástí stavby a které se dotkne její další etapa (předpoklad v létě 2018), bude rovněž provedena rekonstrukce kanalizace včetně kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím a rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek od napojení na vodovodní řad až po vodoměr. Následně zde bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev chodníku i vozovky.

Ulice Chodská je rovněž součástí stavby a i zde bude vyměněna kanalizace a vodovod včetně přípojek. Opět bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev vozovky, chodníky dotčené stavbou budou zapraveny pouze lokálně. Brněnské komunikace v části ulice Chodská připravují navazující úpravy chodníků včetně parkovacích míst.

Foto: ilustrační