Rekonstrukce Údolní začne až v roce 2018

28. 11. 2017

Rekonstrukce ulice Údolní v úseku od křižovatky s Úvozem po odbočku na Kraví horu a s tím spojená rekonstrukce Klácelovy ulice a zbývajícího úseku Lerchovy bude zahájena až v roce 2018. Původně avizovaný termín zahájení v listopadu 2017 musel být posunut kvůli nutnosti prodloužení prvního kola výběrového řízení. U odevzdaných žádostí o účast musel zadavatel, tedy město Brno, požádat o upřesnění a doplňování nejasností v dokladech uchazečů.

Vyhodnocení předložených žádostí o účast v užším řízení projedná Rada města Brna na některém z prosincových zasedání Rady města Brna. Uchazeči, kteří splní kvalifikační předpoklady, budou následně vyzváni k předložení nabídky ve lhůtě stanovené zákonem.

S ohledem na nutnost dodržení zákonných lhůt při podání nabídek, jejich vyhodnocení a následující úkony potřebné pro řádné ukončení zadávacího řízení se nyní předpokládá termín zahájení prací na začátku roku 2018.

Stavební práce na ulici Údolní by dle návrhu harmonogramu měly probíhat v délce 12 měsíců. Jedním z hodnoticích kritérií nabídek je zkrácení lhůty plnění v ulici Údolní, kde se předpokládá po dobu výstavby výluka tramvajové dopravy a její nahrazení náhradní autobusovou dopravou. Harmonogram výluk a dopravních omezení bude tedy možné upřesnit až poté, co bude vybrán zhotovitel.

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Údolní etapa II