Křižovatka Staré dálnice s Kohoutovickou a Žebětínskou bude zprůjezdněna ve čtvrtek 23. 11.

21. 11. 2017

Křižovatka Staré dálnice (III/3844) a silnic Kohoutovická – Žebětínská (III/3842), kde docházelo k častým dopravním nehodám, bude nově řízena semafory. V těchto dnech tam končí úpravy a dopravní omezení, která trvala od 11. září 2017.

Křižovatka bude zprovozněna ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v dopoledních hodinách. Hned poté bude následovat finální otestování a případné doladění světelně signalizačního zařízení, které je nutné provádět pouze za provozu. Při tomto upravování bude v případě potřeby řídit dopravu na místě Policie ČR.

Majetkoprávní vztahy k pozemkům v daném území a okolní lesy nedovolují podstatně změnit tvar křižovatky ve prospěch bezpečnějšího provozu. Dopravní odborníci proto rozhodli, že ke zvýšení bezpečnosti křižovatky poslouží semafory.

Při řízení křižovatky bude uplatněna preference vozidel MHD, která křižovatkou projíždějí. Na všech příjezdových větvích do křižovatky bude snížena rychlost na 50 km/h.