Teplárny pokračují ve výměně parovodů za horkovody. Pracovat se bude na Dornychu, Masné, Mendlově náměstí i v areálu nemocnice

30. 3. 2023

Další etapa výměny parovodu za horkovody zasáhne několik lokalit v Brně. Práce Tepláren Brno jsou naplánovány na duben – říjen letošního roku. Níže najdete přehled nejdůležitějších informací, které jsou v tuto chvíli známé.

Rekonstrukce pára x HV – oblast ulice Masná, Zderadova

Výkopovými pracemi  budou zasaženy ulice Porážka, Masná a Zderadova. Pod dopravně zatíženou ulicí Hladíkova bude proveden tzv. protlak, ulice díky tomu nebude zasažena výkopy. Délka rekonstruovaného úseku je cca 990 m. Ulice Porážka bude uzavřena úplně. Ostatní ulice budou omezeny jen částečně. Na ulici Zderadova bude v celé délce u objektu Zderadova 2,4, 6 zakázáno parkování.

Rekonstrukce pára x HV – oblast ulice Dornych, Čechyňská

Rekonstrukce zasáhne ulice Čechyňská (v úseku Šujanovo náměstí – Zvonařka),  a areál CTP Ponávka. Dále budou probíhat lokální a krátkodobá dopravní omezení na ulici Dornych (v úseku Zvonařka – Kovářská), kde dělníci udělají trubní úpravy ve stávajících parovodních šachtách. Po celou dobu výstavby bude omezena doprava na ulici Čechyňská (v úseku Šujanovo náměstí – Zvonařka) a v určité fázi bude tato část ulice uzavřena úplně. Ve výše uvedeném úseku ulice Čechyňská bude rovněž zakázáno parkování. Délka rekonstruovaného úseku je cca 320 m

Rekonstrukce pára x HV – oblast ul. Veletržní

Práce ovlivní ulice Rybářská, Veletržní a areál pivovaru Starobrno. Do zrekonstruované části Mendlova náměstí nebude zasahováno. Po celou dobu výstavby budou dopravní omezení na ulici Veletržní a Pivovarská. Dále bude uzavřen chodník u objektu kláštera a pivovarské restaurace Starobrno, kde bude uložen na chodníku provizorní parní rozvod pro pivovar Starobrno. Bude zakázáno parkování v okolí výtopny Staré Brno na ulici Rybářská a několik parkovacích míst bude zabráno i na ulici Veletržní a Pivovarská. Délka rekonstruovaného úseku je cca 720 m.

Rekonstrukce pára x HV – oblast Mendlova nám., FNUSA I

Rekonstrukce se dotkne Mendlova náměstí v úseku od tramvajové smyčky po vjezd do Fakultní nemocnice u sv. Anny a části areálu nemocnice. Po celou dobu výstavby budou dopravní omezení na Mendlově náměstí. Výkopovými pracemi bude omezeno jen několik parkovacích míst u tramvajové smyčky před klášterem. Dále bude omezení pohybu vozidel a lidí v areálu nemocnice. Délka rekonstruovaného úseku je cca 740 m.

Rekonstrukce pára x HV – areálové rozvody FNUSA  I. etapa

Výkopové práce budou probíhat pouze v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny. Nebudou tedy omezeny žádné veřejné komunikace. Dotkne se pouze pohybu vozidel a lidí v areálu nemocnice. Délka rekonstruovaného úseku je cca 380 m.

Zdroj mapy prací: Teplárny Brno