Další změny v oblasti Renneské třídy a Bauerovy

30. 9. 2022

Od 1. do 31. října vstupují práce na protipovodňových opatřeních do další etapy. Nejvýraznější změny jsou následující: