Doprava na Mendlově náměstí bude v červenci opět se změnami

30. 6. 2022

Nové uspořádání dopravy čeká na všechny, kteří budou projíždět či procházet Mendlovým náměstím. Aktuální omezení by měla platit od 1. do 31. července v následujícím rozsahu:

1.–31. července bude zcela uzavřeno Mendlovo náměstí v úseku Úvoz–Hlinky podél kláštera. Uzavřená bude nadále také Výstavní v křižovatce s Hlinkami. Částečně se uzavře křižovatka Veletržní a Mendlova náměstí.

1.–21. července bude částečně uzavřena silnice na Křížové v úseku Václavská–Mendlovo náměstí.

22.–24. července bude uzavřený průjezd z Veletržní rovně na Mendlovo náměstí směrem k Pekařské.

 

 

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Mendlovo náměstí