Protipovodňová opatření zasáhnou do dopravy v oblasti Bauerovy a Poříčí

10. 2. 2022

AKTUALIZOVÁNO 14. 2. 2022

S prvními výraznějšími dopravními omezeními v souvislosti s budováním protipovodňových opatření se setkají řidiči v oblasti Bauerovy a Poříčí od 15. února. Od křižovatky Poříčí s Vídeňskou po Velodrom při Bauerově budou uzavřeny oba jízdní pruhy ve směru na centrum a Olomouc. Jízdní pruhy ve směru na BVV budou v režimu 1+1, tedy jeden jízdní pruh ve směru a centrum a Olomouc a jeden jízdní pruh ve směru na výstaviště.

V úseku Křížkovského – Vídeňská tak bude uzavřená polovina vozovky podél břehu a doprava povede v polovině silnice u zástavby. Průjezd bude možný vždy v jednom pruhu každým směrem. Cestující městskou hromadnou dopravou čeká uzavření autobusové zastávky na Poříčí u Winning Group Areny.

Částečně bude uzavřený kruhový objezd z Bauerovy na Křížkovského, přičemž zůstane zachován jednosměrný průjezd směrem na Mendlovo náměstí.

Uzavírka se dotkne i komunikace a parkoviště na Táborského nábřeží.

V oblasti křížení Vídeňské a Uhelné s Poříčím bude částečné omezení jízdního pruhu kvůli kácení stromořadí.

Současná omezení spjatá s výstavbou protipovodňových opatření na řece Svratce v oblasti Bauerovy a Poříčí jsou platná do 17. dubna a kromě automobilové dopravy se týkají i cyklistů. Práce do uvedeného data byly povoleny pod podmínkou, že vždy bude průjezdná cyklostezka alespoň v jednom směru, cyklisté také mohou využívat místní komunikace v okolí.  Prostorově komplikovaná situace v místě spolu s velkým rozsahem stavby neumožňuje zřídit pro cyklisty plnohodnotnou náhradní trasu. Zásah do provozu na samotné cyklostezce je nezbytný z důvodů bezpečnosti a především s ohledem na samotný charakter prací. Ty probíhají hlavně v korytě řeky, takže po cyklostezce se bude přesouvat technika a materiál, nadto probíhá nezbytně nutné prořezávání a kácení zeleně.

Práce budou rozděleny do více etap, v nichž se jednotlivá opatření budou měnit v závislosti na postupu stavby. Jejich konkrétní podoba pro další období je v jednání se zhotovitelem. Nicméně je třeba počítat s tím, že k omezení dojde pro všechny druhy dopravy ve všech etapách výstavby. Pozitivní ovšem je, že na místě vznikne odpočinková a sportovní zóna, která bude pro pěší a cyklisty výrazně komfortnější než doposud.

Výše popsaná omezení se budou v závislosti na postupu prací dále rozšiřována. Celkový rozsah uzavírek zahrnuje kompletní úsek stavby od Velodromu až po viadukt před ulicí Uhelnou. Předpokládaný termín ukončení stavby je 31.10.2023.

 

 

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Protipovodňová opatření - Poříčí

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Protipovodňová opatření na území města Brna