Janáčkovo kulturní centrum se má začít stavět příští rok o prázdninách. Dnes bylo zveřejněno předběžné oznámení, zakázka na zhotovitele bude vypsána v lednu

6. 12. 2021

Dnes proběhl první formální krok pro výběr firmy, která postaví Janáčkovo kulturní centrum. Bylo zveřejněno předběžné oznámení o připravovaném zadávacím řízení na veřejnou zakázku stavby nadzemní části nového koncertního sálu pro Filharmonii Brno.

Dnes bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno předběžné oznámení o připravovaném zadávacím řízení na veřejnou zakázku stavby nadzemní části Janáčkova kulturního centra. „Samotná zakázka, kterou společně zadávají město Brno a Brněnské komunikace, by měla být vypsána 17. ledna 2022. Taková řízení mohou trvat zhruba půl roku, následně po předání staveniště by pravděpodobně těsně před prázdninami nebo o prázdninách mohla začít samotná stavba, která by měla trvat 30 měsíců, takže akustiku nového sálu by si první posluchači mohli vychutnat někdy koncem roku 2024. Předpokládaná cena stavby je 1,6 miliardy korun bez DPH.

V prvním kole budou uchazeči prokazovat kvalifikaci, následně budou vyzváni k podání cenových nabídek. Souběžně bude město vypisovat několik dalších menších zakázek na zhotovitele interiérů nebo varhan, bude řešit také finální úpravu blízkého okolí Janáčkova kulturního centra, kde má vzniknout náměstí Ludvíka Kundery. Nejsložitější část, tedy základy, u kterých je vždy velká pravděpodobnost zdržení, což se děje například při archeologických nebo geologických průzkumech, má projekt za sebou z doby, kdy se stavěly podzemní garáže. Nicméně ve stísněném prostoru to i tak bude složitá stavba. Hladkému průběhu má napomoci také téměř 60 m vysoký jeřáb, jehož základ je již umístěn právě v základech garáží.

Předpokládaná hodnota zakázky vychází z krycího listu rozpočtu projektu, který byl odevzdán v minulých měsících, takže vyjadřuje stav současných cen na stavebním trhu. Minulý týden město obdrželo registraci své žádosti o 600 milionů korun, která prošla kontrolou ministerstva kultury jako administrátora dotace a také ministerstva financí. Očekává se tedy vydání rozhodnutí, na jehož základě bude stanoven plán čerpání této dotace. Dále je k dispozici 100 milionů korun od Jihomoravského kraje s tím, že zatím město využilo polovinu této částky. Ostatní náklady budou hradit město Brno a Brněnské komunikace, které plánují vynaložit přibližně 50 milionů na vybavení podzemních garáží.

Srdcem Janáčkova kulturního centra bude koncertní sál špičkových kvalit s 1200 místy a jedním z největších jevišť v Evropě. Akustika bude srovnatelná s nejslavnějšími sály světa. Budova má být vybavena nejmodernější a velmi výkonnou vzduchotechnikou, zázemím pro domácí i hostující hudebníky nebo nahrávacím studiem. Nový koncertní sál bude podzemní chodbou propojen s Besedním domem, současným sídlem Filharmonie Brno.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Janáčkovo kulturní centrum