Lidé si prohlédnou model, v němž světoví odborníci měřili zvukové vlastnosti sálu Janáčkova kulturního centra

1. 12. 2021

Model koncertního sálu Janáčkova kulturního centra posloužil nedávno pro akustická měření, nyní ho čeká druhý život. Stane se exponátem, do něhož bude moci nahlédnout každý zájemce. Brněnští radní doporučili zastupitelům schválit dotaci 242 tisíc korun na jeho vytvoření.

O individuální investiční dotaci ve výši 242 000 korun s DPH požádala město příspěvková organizace Jihomoravského kraje Moravian Science Centre Brno. Ta provozuje VIDA! science centrum, zaměřené na propagaci a popularizaci vědy. Peníze půjdou na vytvoření expozice o měření akustiky moderních koncertních sálů, jejíž hlavní částí bude již existující model sálu Janáčkova kulturního centra.

Model v létě posloužil pro akustická měření, jež prováděl tým světoznámého odborníka Yasuhisy Toyoty z japonské společnosti Nagata Acoustics. Ta se podílí na návrhu akustických vlastností nejslavnějších koncertních sálů světa. V České republice se k takto detailnímu měření a simulaci akustických parametrů prostoru přistoupilo poprvé.

Model v měřítku 1 : 10 bude otevřený z jedné části tak, aby bylo možné nahlédnout do jeho nitra. Doplní ho panely s protokoly a popisem měření, panely s fotografiemi a protokoly s nákresy výsledků. Aby nedošlo k jeho poškození, bude umístěn v ochranném průhledném boxu na podstavci. Exponát bude dočasně umístěn při vstupu do VIDA! science centra, kde bude chráněn proti povětrnostním vlivům, ale bude dostupný všem příchozím návštěvníkům. Po dokončení Janáčkova kulturního centra se přesune tam.

Moravian Science Centre Brno je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. dubna 2022.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Janáčkovo kulturní centrum