Díky sytě červené žule získá Mendlovo náměstí osobitost a vizuálně se sjednotí. Radní schválili zahájení zadávacího řízení na její dodávku

18. 10. 2021

Přes 3 000 metrů čtverečních sytě červených žulových kostek a více než 1 000 metrů čtverečních řezané dlažby stejné barvy a materiálu, ale také granitové či metagranitové lavičky a obrubníky chce město nakoupit pro probíhající rekonstrukci Mendlova náměstí. To vše v hodnotě 10 milionů korun bez DPH. Podle odhadů by mělo náklad o hmotnosti přibližně 1 000 tun do Brna dovézt 49 kamionů.

Využití sytě červené žuly, která díky odkazu na sousední klášterní zdi a baziliku Nanebevzetí Panny Marie umožní vizuální sjednocení Mendlova náměstí a současně vymezí jeho centrální prostor, je pro požadované funkční kvality a estetickou osobitost budoucí podoby jedné z dominant Starého Brna naprosto stěžejní. Jedná se o univerzální a trvanlivý materiál vhodný pro chodníky na zastávkách, kde bude použita hladká řezaná dlažba, pro zastávky autobusů a trolejbusů i kolejiště tramvají, které budou vydlážděny kostkami. Povrch centrální části náměstí se stromy bude tvořen štípanými kostkami se širokými spárami, což je součástí plánovaného systému hospodaření s dešťovou vodou.

Zahájení zadávacího řízení na dodávku žuly dnes schválila Rada města Brna. Předmětem veřejné zakázky je dodání žulových (granitových či metagranitových) kostek v červené barvě, dlažby, laviček a obrubníků, vše z materiálu žula (granit či metagranit) pro realizaci zakázky „Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod“, a to včetně dopravy do Brna k uskladnění. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 10 milionů korun bez DPH. Materiál by měl být dodán v první polovině příštího roku a pokládka proběhne v létě 2022. Zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí nástroje EZAK dostupného na https://ezak.brno.cz/.

Jako referenční jsou určeny konkrétní červené žuly Vanga a Bohus, a to zejména s ohledem na jejich výraznou barevnou sytost a stálobarevnost. Město jako zadavatel však výslovně umožňuje dodání i jiných, rovnocenných typů tohoto kamene, přičemž požadované vlastnosti budou v rámci kontroly předložených vzorků posuzovány právě ve vztahu k uvedeným žulám jako etalonu, který naplňuje architektonickou koncepci prostoru.

Probíhající částečná rekonstrukce Mendlova náměstí a okolí je reakcí na očekávaný zvýšený zájem o lokalitu v souvislosti s 200. výročím narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, které připadne na rok 2022. Město a městská část Brno-střed tedy akceptovaly koncepční návrh Kanceláře architekta města Brna, aby se nejdříve provedla dílčí změna, kterou připravili architekti ze studia Chybik+Kristof společně s autorem budoucí kompletní rekonstrukce Mendlova náměstí, architektem Michalem Palaščákem. Ten v roce 2018 zvítězil v urbanisticko-architektonické soutěži. Stavební činnost v lokalitě začala loni v listopadu a zahrnuje práce na vodovodu, kanalizaci, horkovodech a dalších sítích i úpravu povrchů. Cestujícím MHD budou sloužit nové, bezbariérové zastávky, částečně se také mění trasa trolejbusové dopravy. Hotovo má být na konci léta 2022.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství