Část stavby prodloužené tramvajové trati do kampusu bude v předčasném užívání

25. 8. 2021

Lidé budou moci od začátku září využívat obnovené chodníky na Labské, vozovku v Jihlavské, část kanalizačních přípojek a část veřejného osvětlení. Umožní to dohoda o předčasném užívání, kterou dnes schválili radní. Ta by měla zprovoznit tři stavební objekty v rámci projektu Prodloužení tramvajové trati z Osové k univerzitnímu kampusu v Bohunicích.

Přestože do konce výluk tramvají a trolejbusů zbývá ještě několik týdnů, spouští se do provozu některé části stavby, které bylo možné dokončit v předstihu a ulehčit tak cestování alespoň na některých místech dříve, než bylo v plánu. Jedná se zejména o ulici Jihlavskou, pod kterou je již dokončen tunel, a bylo tedy možné demontovat všechny tři provizorní mosty, navazující odvodnění ulice a její osvětlení. Dále pak chodníky na ulici U Penzionu, díky kterým zmizí provizorní trasa pro pěší přes staveniště. Postupně se připravují další návrhy na předčasné užívání jednotlivých stavebních objektů. Práce na stavbě probíhají podle harmonogramu a nedochází k žádným zpožděním.

Předčasné užívání části stavby umožňuje, aby například dokončené chodníky či silnice mohli lidé využívat, ačkoli stavba ještě nebyla jako celek dokončena a předána městu. Projekt má za cíl prodloužit tramvajovou trať z Osové až ke kampusu v Bohunicích. Část této trati povede tunelem pod úrovní vozovky. Se stavbou se začalo v roce 2019, první tramvaje tudy podle předpokladů projedou v příštím roce.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Tramvajová trať do kampusu