Město požádá kraj o dotaci na část nákladů spojených s výstavbou Janáčkova kulturního centra. Prozatím jde o 25 milionů

22. 7. 2021

Město požádá kraj o vyplacení části dotace na Janáčkovo kulturní centrum. Pětadvacet milionů korun využije na úhradu dokumentace pro provedení stavby. S podáním Žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2021 dnes souhlasila Rada města Brna.

Žádost o dotaci z rozpočtu kraje vychází z Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Janáčkova kulturního centra, které Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj a statutární město Brno podepsaly 1. října 2016.

Ministerstvo se v něm zavázalo poskytnout prostředky ve výši 600 milionů korun a Jihomoravský kraj 100 milionů. Jak postupují práce na takzvané druhé etapě, vznikají náklady, které je možné z dotace pokrýt.  Konkrétně to znamená, že finanční prostředky budou využity na úhradu dokumentace pro provedení stavby, což se týká nejen nadzemní části objektu s koncertním sálem, ale také – podle aktualizovaného investičního záměru a dodatku smlouvy s architekty – technologického centra v podzemí nebo propojení s budovou Besedního domu a jeho úprav.

 

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Janáčkovo kulturní centrum