Plotní hlásí otevřeno. Lidem začíná sloužit nová trať i širší silnice na Dornychu

30. 6. 2021

Po ulici Plotní zítra projedou první tramvaje. Projekt Tramvaj Plotní bude zcela hotový v první půlce srpna, už nyní ale dotčená oblast získala souhlas s předčasným užíváním. Na přesunu tramvajové dopravy do ulice Plotní a zkapacitnění Dornychu i Zvonařky se pracovalo tři roky. Na stavbě za 1,2 miliardy korun už zbývá dokončit pouze značení, nezbytný mobiliář a některé chodníky. Cílem projektu byla lepší průjezdnost v jižní části města jak pro městskou hromadnou dopravu, tak pro auta.

Během více než tří let přesunuli pracovníci tramvajové koleje z Dornychu na Plotní. Ta je nyní nově vyhrazena pouze městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. Naopak rozšíření Dornychu přineslo více prostoru pro auta, kterých touto lokalitou denně projede velké množství. Právě souběh tramvajové a automobilové dopravy zde byl důležitým faktorem, který omezoval prostupnost oblasti. Nyní řidičům slouží na Dornychu dva pruhy v každém směru. Lokalita je bezpečnější i pro pěší a cyklisty. Přesunutím městské hromadné dopravy na Plotní bude dobře dostupné jak autobusové nádraží na Zvonařce, tak obchodní Galerie Vaňkovka a nové nádraží. Navíc to umožní budoucí rozvoj chystané čtvrti Trnitá.

Na stavbě se jako investor podílely vedle města také Dopravní podnik města Brna, Ředitelství silnic a dálnic a Teplárny Brno. Práce začaly v březnu 2018, poslední mobiliář a dopravní značení mají být hotové do 12. srpna letošního roku. Na Dornychu vznikl po přeložení tramvaje kapacitní čtyřpruh. Tato část komunikace I/41 tak bude mnohem lépe plnit funkci silnice první třídy, umožní lepší fungování automobilové a autobusové dopravy, v místě se také zlepší pohyb chodců. Na Zvonařce vznikly zálivy pro autobusové zastávky tak, aby autobusy nebrzdily další dopravu.

Na Plotní položili dělníci nové koleje, na základě legislativních norem odděluje trať od obytných domů protihluková stěna, která odhluční bytovou zástavbu a zároveň neomezí proslunění domů. Navíc byla v celé délce jízdní dráhy v jejích jednotlivých konstrukčních vrstvách použita nejnovější technologie zabraňující šíření vibrací a hluku projíždějících tramvají. Na dvou místech plní protihlukové stěny zároveň funkci zastřešení tramvajových zastávek. Jedná se o nově vzniklé zastávky Zvonařka a Železniční.

Na přibližně 1,4 kilometru dlouhé trati jsou čtyři nové zastávky s moderními informačními panely. Vznikl zde také prostor pro cyklisty. Modernizovány byly také veškeré inženýrské sítě v oblasti, včetně kanalizace
a vodovodu. Kabelové sítě nově vedou kabelovodem, který umožní jejich opravu v případě havárie bez nutnosti omezit dopravu. Tam, kde to bylo možné, je vysázena nová zeleň včetně trávníků v kolejovém pásu a obnovou prošlo také veřejné osvětlení a dopravní značení.

V oblasti se pracovalo také na horkovodech. K rekonstrukci Plotní se Teplárny Brno připojily, aby rozšířily stávající síť horkovodů a mohly do nové čtvrti Trnitá dodávat jejich ekologické teplo. I pro tuto městskou společnost je tato lokalita rozvojová, kde časem budou vznikat nové budovy. V současnosti již mají Teplárny Brno domluveny dodávky např. do nového polyfunkčního objektu Železniční a developerské společnosti mají o budoucí napojení na teplo v této lokalitě velký zájem.

Stavba vyšla celkem na 1,2 miliardy korun. Na projekt je čerpána dotace z evropských zdrojů v maximální výši 269,3 miliony korun. Hlavními přínosy projektu je vybudování rychlého, kapacitního a spolehlivého propojení centra města s autobusovým nádražím Zvonařka, Komárovem a obecně jihem Brna, zkrácení tras tramvajových i autobusových linek, ale zároveň zachování běžné dopravní obslužnosti nebo odstranění problematického křížení tramvajové trati a čtyřproudové komunikace Svatopetrská. Díky stavbě se vytvořila kapacitní pozemní komunikace na Dornychu, bezbariérové zastávky MHD i bezbariérové a snadnější propojení Zvonařky s tramvajovou sítí MHD. Sníží se také hluk, vibrace a znečištění ovzduší v lokalitě.

 

Stavba v číslech

 

Doba trvání stavby:                                          3 roky a 4 měsíce

Délka tramvajové trati:                                      1 400 m

Plochy opravených komunikací

Svatopetrská:                                      8 000 m2

Svatopetrská – chodníky:                     4 650 m2

Dornych:                                             19 800 m2

Dornych – chodníky:                            7 000 m2

Kalová:                                                1 350 m2

Kalová – chodníky:                               700 m2

Plotní:                                                 14 000 m2

Plotní – chodníky:                                10 400 m2

Kovářská:                                            1 700 m2

Kovářská – chodníky:                           1 000 m2

Spěšná:                                               560 m2

Spěšná – chodníky:                             180 m2

 

Délka kanalizací

Dornych:                                             2 000 m

Plotní:                                                 1 800 m

Kovářská:                                            200 m

Kalová:                                                130 m

Úzká:                                                  150 m

 

Délka plynovodů

Dornych:                                             1 400 m

Zvonařka:                                            350 m

Široká:                                                30 m

Kovářská:                                            180 m

Svatopetrská:                                      360 m

Plotní:                                                 860 m

 

Délka vodovodů

Dornych:                                             1 260 m

Svatopetrská:                                      650 m

Kovářská:                                            240 m

Spěšná:                                               100 m

Zvonařka:                                            220 m

Plotní:                                                 1 060 m

 

Délka protihlukových stěn

Plotní:                                                  650 m

Dornych:                                             90 m

 

Počet vysazené zeleně

Stromy:                                               125 ks

Keře:                                                   3 750 ks

 

Počet demolovaných objektů:                           9 objektů včetně nadchodu/lávky

 

Délka horkovodu:                                             740 m

Tato aktualita se vztahuje k uzavírce:
Tramvaj Plotní

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Tramvajová trať Plotní