Rekonstrukce domu na Lomené si vyžádá demolici nepoužívané stavby, ta ustoupí budoucí komunikaci

24. 6. 2021

Přípravy rekonstrukce panelového domu na Lomené, který bude sloužit jako sociální a chráněné bydlení, vyžadují demolici jednopodlažní stavby v blízkosti domu. Radní dnes vyjádřili souhlas s jejím odstraněním a pověřili společnost Brněnské komunikace podáním žádosti o povolení odstranění budovy na stavební úřad. 

Společnost Brněnské komunikace si převezme budovu od města za účelem jejího odstranění. Na volné ploše vzniknou parkovací místa a také nová komunikace. Tyto kroky jsou nutné před začátkem přestavby panelového domu v areálu odborného učiliště. Rekonstrukce by měla začít v příštím roce a přinese modernizaci celé budovy včetně opravy střechy a zateplení. Samostatně stojící panelový dům bude nově sloužit k trvalému bydlení seniorů, osob s pohybovým handicapem, mladých dospělých a také jako chráněné bydlení. Celkově má budova 40 ubytovacích jednotek v různých velikostech.

Jednopodlažní montovaná budova je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu a její demolice je nutná z důvodu vzniku parkoviště a silnice, která spojí opravený dům s ulicí Pompovou. Při rozebírání stavby bude využit speciální systém, protože střecha je tvořena eternitovou krytinou a v obvodových částech se nachází azbest.

„Aby demolice nenarušila chod blízkého učiliště, bude vše probíhat v letních měsících, kdy je v areálu minimální provoz. Tento postup je nutný také proto, že se bude nakládat s nebezpečným materiálem. Odborná likvidace azbestových součástí objektu jak ve střešní krytině, tak i v ostatních částech stavby bude probíhat podle platné legislativy. Předpokládané náklady na odstranění budovy jsou vyčísleny na 2 500 000 korun včetně DPH.

Konkrétní postupy při demontáži eternitových a azbestových součástí domu nařizují zákony. Eternit je nutné před likvidací chemicky zafixovat, aby se nebezpečný azbest neuvolňoval do okolí. Takto zafixovaná eternitová střešní krytina se demontuje a vloží do neprodyšných vaků. V nich zůstane až do ekologické likvidace na skládce k tomu určené. Při likvidaci panelů s obsahem azbestu se předpokládá neprodyšné uzavření celé budovy s filtrací a čištěním ovzduší. Části panelů s obsahem azbestu se po demontáži uloží do neprodyšných obalů, ve kterých se s nimi bude dále manipulovat.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Lomená - sociální bydlení