Dostavba kanalizace uzavře ulici Troubskou

29. 1. 2021

V souvislosti s projektem Dostavba kanalizace v Brně čeká řidiče od 1. února do 31. října letošního roku úplná uzavírka ulice Troubské v úseku od křižovatky ulic Troubská a Pražská po konec zástavby. Výluka se dotkne i autobusů MHD a IDS. Uzavírka a s ní spojená organizace dopravy bude rozdělena do několika etap:

1. fáze: 1. 2. 2021 – 6. 5. 2021 – úplná uzavírka

2. fáze: mezi fází 1 a 3 bude umožněn průjezd stavbou

3. fáze: 24. 7. 2021 – 31. 10. 2021 – dodělání povrchů

Objízdná trasa povede ulicemi Pražská – Jihlavská – z kruhového objezdu na Veselce na ulici Polní –  Zámecká – Národního odboje – Nová – Troubská. Schéma objízdné trasy naleznete níže.