Se stavbou protipovodňových opatření na Poříčí se začne letos

27. 1. 2021

Projekt protipovodňových opatření v etapě VII a VIII míří k realizaci. Samotným stavebním pracím budou předcházet přípravné terénní práce. Tímto úkolem dnes radní pověřili Veřejnou zeleň města Brna.

Nábřeží řeky Svratky v oblasti Poříčí se dočká proměn, které navrhl profesor Ruller. Díky plánovaným úpravám bude tato část města ochráněna proti stoleté vodě a zároveň zde vznikne místo pro rekreaci, sport i společenský a kulturní život.

Na dnešním zasedání se Rada města Brna zabývala přípravami na samotnou stavbu. Mezi ně patří nutné kácení dřevin, které provede v únoru a březnu městská příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna, a to za 2,434 milionu korun vč. DPH. Káceny budou stromy pouze v nezbytně nutném rozsahu. Celkem jich bude v těchto dvou etapách 948. Zároveň již má město v rámci projektu naplánovánu náhradní výsadbu vhodných dřevin v celé délce nábřeží. Nově tak vysadí 1758 stromů, v místě stavby jich bude 616, zbytek na náhradních pozemcích na území.

Na výstavbu protipovodňových opatření v etapě VII a VIII, jejichž celkové náklady jsou předběžně vyčísleny na 1,621 miliardy Kč, žádá město Brno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Město Brno po dlouhých přípravách požádalo v polovině ledna 2021 o dotaci ve výši 1,204 miliardy Kč. Poté, co bude vybrán zhotovitel, začne samotná přestavba nábřeží, jejíž součástí bude i rekonstrukce kmenové kanalizační stoky A v této lokalitě. Město počítá se zahájením výstavby v první polovině letošního roku.

Podrobný popis prací a opatření včetně vizualizací najdete na webu Voda v Brně: https://voda.brno.cz/clanek/nabrezi-svratky.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Nábřeží Svratky a brněnské řeky