Dotace by mohla pokrýt většinu nákladů na vybudování dalších etap protipovodňových opatření podél Svratky

13. 1. 2021

Na území města postupně vznikají protipovodňová opatření, díky kterým budou tisíce obyvatel Brna chráněny před velkou vodou a dotčená území se uvolní pro další rozvoj. Ten doposud limituje stanovené záplavové území řeky Svratky. Dvě etapy projektu, které se zaměřují na vybudování protipovodňových opatření v úseku od železničního viaduktu po Riviéru, nyní mohou získat významnou dotaci. Město bude žádat o podporu z Operačního programu Životní prostředí, díky které by mohlo pokrýt až 95 % způsobilých nákladů.

Cílem projektu je ochrana osob a majetku obyvatel města před povodněmi, revitalizace vodního toku a také zatraktivnění daných území. Přínosem je i skutečnost, že díky realizaci protipovodňových opatření se umožní další rozvoj celé řadě stávající zástavby. Ten v současnosti není možný, protože bez protipovodňových opatření je záplavové území řeky Svratky mnohem rozsáhlejší. V rámci projektu bylo stanoveno, že daná opatření by mohla ochránit téměř 6 tisíc obyvatel města. Při očekávaných nákladech přesahujících 1,6 miliardy korun je dotace výraznou pomocí, díky které bude město moci realizovat další části projektu, tentokrát podél Svratky od železničního viaduktu po Riviéru.

Sedmá a osmá etapa projektu, na které město bude žádat dotaci, se týkají katastrálních území Pisárky, Štýřice a Staré Brno. Počítá se s realizací přírodě blízkých protipovodňových opatření na levém i pravém břehu Svratky. Kromě úpravy koryta a výstavby hrází jsou součástí stavby také nové cyklostezky, pěšiny, kolonády, výsadba dřevin, protipovodňová ochrana kanalizace a související přeložky inženýrských sítí. Významnou součástí je také rekonstrukce jedné z kmenových stok a vodovodu. Celkové náklady jsou odhadovány na 1,67 miliardy korun.

Dotace by mohla pokrýt přibližně 1,2 miliardy korun. Termín realizace je naplánován do konce roku 2023. V průběhu února by se mělo začít s kácením, poté bude zeleň znovu vysazena.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Nábřeží Svratky a brněnské řeky