Gajdošova bude po havárii vodovodu dnes večer průjezdná bez omezení

4. 12. 2020

AKTUALIZOVÁNO 7.12.:

Od pondělí 7. prosince od 18 hodin bude Gajdošova již plně průjezdná.

Havárie vodovodu na ulici Gajdošově byla již opravena a dodávky vody obnoveny.

Od 4. prosince 16:00 předpokládáme také obnovení provozu na ulici Gajdošově ve směru od Staré osady k ulici Táborská v obou jízdních pruzích, z toho v jednom pruhu v zúženém profilu.

V současné době probíhají práce na obnově jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky – zásyp výkopu a hutnění, hutnící zkoušky a ještě dnes betonáž, po které bude následovat technologická přestávka, tak aby v pondělí mohla být položena finální asfaltová vrstva. Pokud se nevyskytnou komplikace, obnovení dopravy v plném rozsahu v místě havárie předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.

V pátek 4. prosince v ranních hodinách došlo k havárii na vodovodním řadu  na ulici Gajdošově.  Oprava havárie omezila dopravu v jednom jízdním pruhu ve směru od Staré osady k ulici Táborská. Došlo také k přerušení dodávek vody pro 14 nemovitostí. Náhradní zásobování bylo zajištěno přistavením cisterny. Pokud se nevyskytnou komplikace, bude dodávka vody obnovena ještě tentýž den.

Brněnské vodárny a kanalizace věnují opravě této havárie mimořádnou pozornost, neboť jsou si vědomy problémů plynoucích z omezení dopravy v dané lokalitě.