Veveří a Nové sady se otevírají řidičům, končí i výluky tramvají

31. 8. 2020

Snížená hlučnost, větší bezpečnost a pohodlnější cestování – takový je výsledek letních oprav tramvajových tratí v ulicích Nové sady a Veveří. Ulice se po opravách znovu otevřou řidičům i cestujícím městskou hromadnou dopravou zítra.

V letním období prošly opravami dvě významné ulice – Nové sady a Veveří. Od zítřka se do nich vrátí tramvajová i automobilová doprava v plném rozsahu. Za dva měsíce stihli dělníci na Nových sadech vyměnit tramvajové koleje a ulice dostala nový travnatý pás. Na něm v budoucnu pokvetou luční květiny. Ulice tak získala prvek, který napomůže snížení hlučnosti tramvajové dopravy a dosažení lepšího vzhledu i lokálního klimatu. Zajímavostí je, že zemina, která leží pod trávníkem, nese shodou okolností název Šedý drak, což připomíná nejen symbol města Brna, ale i nové tramvaje dopravního podniku, jimž Brňané dali ve veřejné soutěži jméno Drak. Pokládka travnatých pásů s květinami bude pokračovat o prvních zářijových víkendech již bez vlivu na dopravu.

Na ulici je 730 metrů nové dvojkolejné tramvajové trati, zastávky Soukenická a Křídlovická jsou nyní bezbariérové. Opravy vyšly na 46 milionů korun.

Od jara do konce prázdnin opravili dělníci také ulici Veveří v úseku od křížení s ulicí Jana Uhra po Žerotínovo náměstí. Koordinaci prací zde předvedl Dopravní podnik města Brna, Brněnské vodárny a kanalizace a Brněnské komunikace. V ulici bylo nutné provést nejnutnější opravy zejména kvůli špatnému technickému stavu inženýrských sítí a tramvajových kolejí. Ty by zřejmě nevydržely nápor dopravy v době, kdy tudy povede náhradní doprava za uzavřenou tramvajovou trať podél Žabovřeské.

V ulici došlo k výměně kolejového svršku za použití odhlučňovacích prvků a úpravám zastávek Grohova, které jsou bezbariérové. Brněnské komunikace v tomto úseku prováděly opravy předjízdných pruhů a úpravy chodníků. Brněnské vodárny a kanalizace zde opravily zastaralé vedení sítí. Kanalizační stoka, která pochází z roku 1910, byla v havarijním stavu a jevila známky poškození. Celkem proběhly práce na bezmála 700 metrech tramvajové trati, 4700 metrech čtverečních vozovky, zastávce Grohova v obou směrech. Dopravní podnik vyčíslil investici na 60 milionů korun, Brněnské komunikace na 11,5 milionu a město na 27,5 milionu korun. Ode dneška je také zprůjezdněný most přes ulici Žabovřeská.