Stavba tramvaje do kampusu omezí dopravu v okolí Netroufalek

19. 6. 2020

V souvislosti se stavbou tramvajové trati do kampusu v Bohunicích je nutné omezit průjezd po ulici Jihlavské. Od 22. června bude v křižovatce s ulicí Netroufalky provoz omezený počet jízdních pruhů, v následujících týdnech se omezení bude dále rozšiřovat. Nejpozději od července bude možný průjezd jen v jednom jízdním pruhu v každém směru. Ulice Netroufalky navíc zůstává uzavřená, stejně jako sjezd z Bítešské na Jihlavskou. Organizace dopravy se bude měnit v souvislosti s postupem prací. Opatření s sebou nese i změny v městské hromadné dopravě. Veškeré informace o změnách na jednotlivých linkách naleznete na webu Dopravního podniku města Brna.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Tramvajová trať do kampusu