DOPRAVU V ULICI POD KAŠTANY OMEZILA HAVÁRIE NA VODOVODU

27. 4. 2020

K havárii vodovodního potrubí došlo v pátek na ulici Pod Kaštany před číslem 18. Brněnské vodárny a kanalizace v současné době už dokončily výkopové práce velkého rozsahu. Potrubí se totiž nachází ve hloubce 6 metrů. Momentálně probíhají práce na opravě potrubí.

Kvůli zachování bezpečnosti řidičů bylo nutné omezit dopravu do jednoho jízdního pruhu, a to směrem do centra města. Objízdné trasy jsou vyznačené po domluvě s Policií ČR, a to po ulici Kounicova, nebo Veveří.

Zásobování pitnou vodou nebylo přerušeno. Po opravě potrubí bude výkop zasypáván, zasyp hutněn a následně postupně obnovovány jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky. Pokud se nevyskytnou komplikace, předpokládají Brněnské vodárny a kanalizace obnovení provozu na ulici Pod Kaštany v plném rozsahu do dvou týdnů.