Na Rakovecké pokračují opravy

17. 3. 2020

Po zimní přestávce se dělníci opět vrátí na ulici Rakovecká v Brně. Řidiči tudy od 19. března do 31. prosince 2020 neprojedou. Režim dopravy ze bude stejný jako před zimní pauzou. Opravy zde provádí Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Nutná je kompletní rekonstrukce této silnice s jejím rozšířením. Právě rozšíření komunikace na kategorii S 7,5 vyžaduje komplikované zásahy. Je nutné upravit svahy v podobě armovaných násypů a vybudovat opěrné zdi. Součástí stavby je také úprava autobusových zálivů u zastávky Nové Dvory. Pro zajištění průjezdu autobusových linek je nutné provést bezpečnostní zajištění svahů odkopaného silničního tělesa.