Zadávací dokumentace na stavební práce VMO Tomkovo náměstí a Rokytova je připravená

22. 1. 2020

Brněnští radní včera schválili zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova.“ Smlouvu o spolupráci vztahující se k Velkému městskému okruhu Tomkovo náměstí a Velkému městskému okruhu Rokytova uzavřeli představitelé města a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už v roce 2017. Nyní na základě této smlouvy ŘSD zpracovalo zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na stavební práce. Tu musí schválit město. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je přibližně 2,1 miliardy korun bez DPH. Město by podle odhadů mělo hradit náklady ve výši 13,48 % z částky na VMO Tomkovo náměstí a 1,96 % z částky na VMO Rokytova.

Součástí schváleného materiálu je i navržení členů hodnotící komise za město Brno. Komise bude vyhodnocovat došlé nabídky. Kritériem pro výběr není jen nabídková cena, ale také například čas pro uvedení stavby do provozu nebo délka záruční doby. Podle předpokladů by stavba měla být hotová do konce roku 2023.

Tato aktualita se vztahuje k projektu:
Velký městský okruh