Řidiči od začátku října neprojedou rok Rakoveckou

25. 9. 2019

Kvůli špatnému technickému stavu budou od října pracovat dělníci na opravě silnice II/384 (ulice Rakovecká). Zahájení prací je plánováno na 1. října. Silnice se kvůli pracím v úseku od hradu Veveří k Novému Dvoru uzavře. Projedou jen spoje městské hromadné dopravy. Práce budou s největší pravděpodobností rozfázovány na 2 etapy. S dokončením se počítá do 30. listopadu příštího roku.

Nutná je kompletní rekonstrukce této silnice s rozšířením. Právě rozšíření komunikace na kategorii S 7,5 vyžaduje komplikované zásahy. Bude nutné upravit svahy v podobě armovaných násypů a vybudovat opěrné zdi. Součástí stavby je také úprava autobusových zálivů u zastávky Nové Dvory. Pro zajištění průjezdu autobusových linek je nutné provést bezpečnostní zajištění svahů odkopaného silničního tělesa.